Ilustracja do artykułu: Nowy rok szkolny na nowej hali sportowej

Nowy rok szkolny na nowej hali sportowej

05-09-2017

Blisko 4800 uczniów szkół podstawowych i wygaszanych gimnazjów oraz ponad 2300 przedszkolaków zainaugurowało nowy rok szkolny 2017/2018. W tym roku miejska inauguracja roku szkolnego połączona została z otwarciem hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II.  Ta - warta blisko 8 milionów złotych inwestycja, wymiernie wzbogaci ostrowską bazę sportowo-oświatową.

- Dziś rozpoczynamy w niej uroczyście nowy rok szkolny, bo to przede wszystkim Wam Drodzy Uczniowie – będzie ona służyć - mówiła podczas inauguracji roku szkolnego prezydent Beata Klimek. - Przekazujemy Wam do dyspozycji piękną i przestronną halę, w której znajdziecie doskonałe miejsce do różnych ćwiczeń, sportowych zabaw i rozgrywek. Sądzę, że każdy znajdzie tu dla siebie coś miłego. A Państwo nauczyciele zadbają, by lekcje W-F-u były w tym miejscu nie tylko obowiązkiem, ale także dużą przyjemnością i sportową przygodą. Wszak sport to zdrowie. Sport to radość i satysfakcja z nabywania nowych umiejętności i zdobywania osiągnięć. To również dobra zabawa, nauka zdrowej rywalizacji i współpracy w grupie. To także, a może przede wszystkim sposób na to, aby nasze ciała i umysły mogły być w jak najlepszej kondycji psychofizycznej.

Hala sportowa została wybudowana z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Trybuny hali mieszczą blisko 300 widzów. Na piętrze zlokalizowane zostały cztery dodatkowe sale dydaktyczne wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny. Na parterze swoje miejsce znalazł sklepik szkolny ze zdrowymi przekąskami, klimatyzowany klub fitness, kilka łazienek i szatni oraz dobrze wyposażony gabinet pierwszej pomocy.

- Szkoła może poszczycić się realizacją inwestycji z rozmachem, przedsięwzięciem, które wygląda efektownie, lecz zrobimy wszystko, aby było efektywnie wykorzystane, bo „szczęśliwy nie ten, kto ma wszystko, tylko ten, który potrafi docenić to co ma” - mówi Justyna Uciechowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9. - W szkole istnieje Uczniowski Klub Sportowy, klasy sportowe o profilu piłki ręcznej chłopców i koszykówki dziewcząt. Od września uczniowie ostrowskiej Dziewiątki będą odbywać lekcje wychowania fizycznego w hali przystosowanej do uprawiania różnorodnych form aktywności, pozwoli im to rozwijać i odkrywać swoje talenty. Sportowy zapał naszych uczniów będzie miał zapewne odzwierciedlenie w zawodach, turniejach, a to zapewne przełoży się na rozwój osobowości tych młodych ludzi. Hala ta, daje im nowe możliwości i perspektywy.

Otwarcie hali sportowej było także okazją do podziękowań.

- Marzenie o tak wspaniałej hali sportowej - nie spełniłoby się, gdyby nie wkład i zaangażowanie różnych osób - mówi prezydent Beata Klimek. - Dlatego w tym miejscu chciałabym szczególnie podziękować tym wszystkim, którzy pomagali nam i mieli swój udział w realizacji tego ważnego przedsięwzięcia. Gorące słowa podziękowania kieruję pod adresem Pana Senatora Łukasza Mikołajczyka. To właśnie on, jeszcze jako dyrektor tej szkoły, skutecznie zabiegał, aby ruszyła budowa nowej hali. Później Pan Łukasz został senatorem i również od tego czasu był bardzo pomocny, merytorycznie wspierając nas w realizacji tego ważnego przedsięwzięcia, za co z tego miejsca serdecznie dziękuję. Słowa wdzięczności kieruję również pod adresem Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki, a więc instytucji, z którymi współpracowaliśmy podczas ubiegania się o dofinansowanie budowy tej hali ze środków zewnętrznych. A warto podkreślić, że dzięki uwzględnieniu jej przez samorząd województwa w Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Obiektów Sportowych Województwa Wielkopolskiego na lata 2015-2018”, moglibyśmy ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 1 mln 800 tys. złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Inauguracja roku szkolnego to także okazja do wręczenia nominacji nowym dyrektorom szkół. Odebrały je:

Natalia Jura – Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 10 w Ostrowie Wielkopolskim.

Natalia Jura jest specjalistą w zakresie wychowania przedszkolnego, nauczania początkowego oraz wychowania wczesnoszkolnego z arteterapią.  Od 2009 r. była nauczycielem – wychowawcą w Publicznym Przedszkolu nr 10 im. „Kubusia Puchatka”, ale z oświatą związana jest od ponad 13 lat więc zna  potrzeby oświaty i wychowania z własnego życia zawodowego. Pracując w przedszkolu szeroko otwarta jest na współpracę ze wszystkimi instytucjami, które wspierają Jej miejsce pracy. Od 1 sierpnia 2017 r. pełni obowiązki dyrektora, natomiast od 1 września 2017 r. obejmuje stanowisko dyrektora.

Beata Dymna-Heine – p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14

Jest nauczycielem dyplomowanym z 27 letnim stażem pracy. Posiada wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie filologii germańskiej oraz nauczania początkowego. Od 2002 roku była zatrudniona w Gimnazjum nr 4 na stanowisku nauczyciela języka niemieckiego, a od 2005 roku objęła funkcję wicedyrektora w Gimnazjum nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim. W trakcie pracy swej kariery zawodowej chętnie podejmowała trud doskonalenia zawodowego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą, studium podyplomowe z zakresu wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie. W 2016 roku mając na uwadze reformę edukacji – zarówno zmian programowych, jak również strukturalnych  podjęła studia podyplomowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu, aby jak najlepiej przygotować szkołę do nowych zadań.

Ponadto w wyniku przeprowadzonych konkursów stanowiska dyrektorów powierzono ponownie następującym dyrektorom:

- Pani Annie Galant – Szkoła Podstawowa nr 6

- Pani Urszuli Twardowskiej – Szkoła Podstawowa nr 7

- Pani Jolancie Przybyłek – Szkoła Podstawowa nr 13

- Pani Grażynie Kołackiej – Publiczne Przedszkole nr 9

- Pani Renacie Zielińskiej – Publiczne Przedszkole nr 11

- Pani Ewie Gąsiorek – Publiczne Przedszkole nr 16

Nowy rok szkolny rozpoczyna się wyjątkowo dla nauczycieli, którzy zdobyli kolejny stopień awansu zawodowego. Dwudziestu nauczycieli, którzy zdobyli tytuł nauczyciela mianowanego złożyło podczas uroczystości ślubowanie i odebrało akty mianowania. W gronie tym znaleźli się:

Aleksandra Szymczak - Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Macieja Rataja                   

Daria Czubakowska -Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Macieja Rataja                                                      

Wojciech Witoń - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Konopnickiej                                      

ks. Karol Hojeński - Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Pawła II                                                    

Monika Linka - Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Gen. Józefa Bema                                             

Agnieszka Kulawik - Gimnazjum Nr 3 im. Polskich Olimpijczyków

Beata Krakowska - Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Gen. Józefa Bema                                                

Angelika Mazur - Publiczne Przedszkole Nr 11 im. „Calineczki”                                          

Joanna Szymańska - Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Stefana Rowińskiego                                 

Monika Wojtczak - Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Pawła II                                                        

Maria Kupczyk - Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Macieja Rataja                                                         

Emilia Torz - Publiczne Przedszkole Nr 11 im. „Calineczki”                                                      

Grażyna Szumniak - Publiczne Przedszkole Nr 7 im. „Bratek”                                                                    

Iwona Król - Publiczne Przedszkole Nr 11 im. „Calineczki”                                                 

Joanna Marek - Publiczne Przedszkole Nr 10 im. Kubusia Puchatka                              

Joanna Michalak - Publiczne Przedszkole Nr 10 im. Kubusia Puchatka                                

Katarzyna Królik - Publiczne Przedszkole Nr 10 im. Kubusia Puchatka                              

Kinga Jagielska - Publiczne Przedszkole Nr 13 im. Sindbada                                                 

Monika Kaczmarek - Publiczne Przedszkole Nr 16 im. Koszałka-Opałka                                 

Sandra Rosik - Publiczne Przedszkole Nr 2 im. „Jarzębinka”    

Rozpoczęcie roku szkolnego było także okazją do podziękowania tym, którzy zakończyli pracę na stanowisku dyrektorów. Ze swoimi placówkami pożegnali się:

Aleksandra Mazurek - dyrektor Publicznego Przedszkola nr 10 w Ostrowie Wielkopolskim, w latach od 1999 do 2000 kierowała 5 oddziałową placówką mieszczącą się w parterowym budynku przy ulicy  M. Konopnickiej 41a. Od roku 2000 przedszkole zostało przeniesione do budynku przy ulicy A.F.Modrzewskiego 4 i rozbudowane do placówki 8 oddziałowej. Placówka aktywnie uczestniczyła w życiu bliższego i dalszego środowiska, biorąc udział w licznych projektach kierowanych do przedszkoli na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego, jak również realizując programy ogólnopolskie. Wychowankowie placówki z powodzeniem uczestniczyli w wielu konkursach miejskich i ogólnokrajowych. Z dniem 1 września 2017r. dyrektor Aleksandra Mazurek przeszła na emeryturę.

Marek Ewiak - dyrketor Gimnazjum nr 3. Od 1991 roku do 31 sierpnia 1999 r. był dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 10, a od 1 września 1999 do 31 sierpnia 2017 – dyrektorem Gimnazjum nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ostrowie Wielkopolskim . Przez te wszystkie lata aktywnie uczestniczył w życiu szkoły zjednując sobie rzesze uczniów, rodziców i nauczycieli. Powierzoną placówką kierował w sposób sprawny i innowacyjny. Przez wiele lat był ekspertem MEN. Jako dyrektor szkoły doprowadził do wybudowania pierwszej w mieście pełnometrażowej hali sportowej ze środków finansowych pozyskanych z UKFiT-u. Kierowana przez Pana Marka Ewiaka szkoła uzyskiwała wielokrotnie pierwsze miejsca w mistrzostwach województwa, Polski oraz na arenie międzynarodowej. Jest radnym powiatu  i członkiem zarządu powiatu. Wielokrotnie nagradzany Nagrodą Prezydenta Miasta, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej.

Andrzej Knopiński - po 18 latach wytężonej pracy ze stanowiska Dyrektora Gimnazjum nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich  odchodzi Andrzej Knopiński. Człowiek pełen pasji, wulkan energii, która nie słabła nigdy. Zawsze gotowy zmierzyć się z problemami, jednocząc siły wielu osób. Życzliwy wobec Grona Pedagogicznego, otwarty dla Uczniów i ich Rodziców. Menedżer wciąż szukający nowych rozwiązań, środków wspierających nieustanny rozwój szkoły. Powstanie i świetne funkcjonowanie Gimnazjum nr 4 to ogromna zasługa Andrzeja Knopińskiego.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x