Ilustracja do artykułu: Ogłoszono I otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej            i turystyki w 2024 roku.- prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej.

Ogłoszono I otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki w 2024 roku.- prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej.

30-11-2023

W dniu 30 listopada 2023 r. Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki w 2024 roku. – prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej. 

Na podstawie: art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2023 poz. 40 ze zm.) oraz art.13 ust.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz  § 9 ust.1 pkt 2 Programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, których mowa  w art. 3 ust. 3 Ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na rok 2024, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LXIV/706/2023 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2023 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

 

Link do ogłoszenia o konkursie:

https://bip.umostrow.pl/

Termin składania ofert upływa 21.12.2023 r.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x