Ilustracja do artykułu: PROGRAM WSPARCIA MIESZKAŃCÓW - NIŻSZE RACHUNKI ZA CIEPŁO

PROGRAM WSPARCIA MIESZKAŃCÓW - NIŻSZE RACHUNKI ZA CIEPŁO

26-02-2024

Miasto Ostrów Wielkopolskiego wraz ze spółką Ostrowski Zakład Ciepłowniczy wdrażają Program Wsparcia dla Mieszkańców „Niższe rachunki za ciepło”. To pierwszy z trzech kroków w kierunku obniżenia cen za ciepło! 

- Wdrażamy samorządowy plan pomocowy dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego. To moja odpowiedź na trudną sytuację wielu ostrowian, którzy ponoszą dotkliwe skutki braku stosownych decyzji ze strony Urzędu Regulacji Energetyki. Nie czekając już na decyzję URE - proponujemy własne rozwiązanie. Podejmujemy działania, które będą wsparciem dla mieszkańców – odbiorców ciepła z Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego. OBNIŻKA CENY ZA CIEPŁO - do czasu zatwierdzenia taryfy przez URE - WYNOSIĆ BĘDZIE 23%, czyli równowartość podatku VAT - wyjaśnia Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego. 

W ramach Programu pomocą zostaną objęte osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji:

·         materialnej – mające trudności finansowe spowodowane przede wszystkim niskimi dochodami, jak również dużymi wydatkami na podstawowe potrzeby zdrowotne, tj. leki, leczenie, rehabilitację,

·         życiowej – osoby z niepełnosprawnością, przewlekle chore somatycznie lub psychicznie, samotne i pozbawione wystarczającej opieki, zajmujące się osobą niepełnosprawną, dotknięte skutkami katastrof naturalnych lub wyjątkowych zdarzeń losowych – negatywnych, niecodziennych, okazjonalnych, wpływających na sytuację życiową, którym nie można było w żaden sposób zapobiec.

Pomocą objęte będą osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, osoby samotne, przewlekle chore, z niepełnosprawnościami, renciści i emeryci, pozbawione opieki. Każda sytuacja i złożony wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie, by pomocą objąć jak największą liczbę odbiorców.

 

Wnioski będą weryfikowane na podstawie kryteriów dochodowych. Te wynoszą odpowiednio:

·         dla gospodarstwa jednoosobowego – 2100 złotych netto,

·         dla gospodarstwa dwu lub wieloosobowego dochód miesięczny na osobę – 1500 złotych netto.

Osoby, które mają wyższe dochody również będą mogły ubiegać się o pomoc stosownie do ich sytuacji materialno – życiowej.

 

 Program realizowany jest w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2024 roku.

  • Wymagane dokumenty są dostępne w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim oraz spółce OZC. Dokumenty w wersji elektronicznej można pobrać na stronie www.umostrow.pl oraz  www.ozcsa.pl.
  • Indywidualni odbiorcy ciepła mogą składać wnioski w głównej siedzibie spółki OZC przy ulicy Wysockiej, natomiast mieszkańcy budynków wielorodzinnych za pośrednictwem Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x