Ilustracja do artykułu: Sięgnij po dofinansowanie

Sięgnij po dofinansowanie

12-01-2017

10 stycznia br. rozpocznie się nabór wniosków w programie pn.: Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych „OZE – 2017”. Ten oraz inne programy, dzięki którym osoby fizyczne mogą uzyskać wsparcie finansowe na przedsięwzięcia termomodernizacyjne, wymianę systemu ogrzewania wdraża Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Poznański WFOŚiGW ogłosił wdrożenie trzech programów, dzięki którym można będzie uzyskać wsparcie na działania termomodernizacyjne.  

PROGRAM : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH „TERMO - 2017”, w ramach którego wsparciem objęte zostaną prace termomodernizacyjne w budynkach jednorodzinnych, w tym: ocieplenie ścian zewnętrznych, dachów, stropodachów, podłóg na gruncie, stropów nad/pod nieogrzewanymi pomieszczeniami, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, bram garażowych. Elementem uzupełniającym ww. prac może być również zakup i montaż mikroinstalacji (o mocy do 40 kW) w zakresie odnawialnych źródeł energii. Ww. wsparcie finansowe polega na udzieleniu pożyczki z możliwością umorzenia do 30% wysokości kosztów kwalifikowanych. Oprocentowanie ww. pożyczki wynosi 0,5 s.r.w. w stosunku rocznym, lecz nie mniej niż 2,8% w stosunku rocznym. Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach miesięcznych. Minimalny okres spłaty pożyczki wraz z należnymi odsetkami wynosi 2 lata od wypłaty ostatniej transzy pożyczki. Maksymalny okres trwania umowy pożyczki wynosi 15 lat od daty jej zawarcia. W przypadkach, gdy pomoc finansowa stanowi pomoc publiczną, udzielana będzie zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej. Termin naboru wniosków od 20 marca 2017 r. do 31 marca 2017 r.

PROGRAM : WYMIANA ŹRÓDŁA CIEPŁA W BUDYNKACH JEDNORODZINNYCH I LOKALACH MIESZKALNYCH „PIECYK - 2017”,  w ramach którego wsparciem objęte zostaną m.in. działania zakupu, montażu i uruchomienia fabrycznie nowych materiałów i urządzeń związanych z modernizacją źródła emisji, robót budowlano-montażowych związanych z modernizacją źródła emisji wraz z oprzyrządowaniem, wykonanie przyłącza gazu do kotłowni wraz z wewnętrzną instalacją gazową, wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wykonanie instalacji elektrycznej związanej z montażem ogrzewania elektrycznego, rozruch mechaniczny i technologiczny. Ww. wsparcie finansowe polega na udzieleniu pożyczki z możliwością umorzenia do 40% wysokości kosztów kwalifikowanych. Oprocentowanie ww. pożyczki wynosi 0,5 s.r.w. w stosunku rocznym, lecz nie mniej niż 2,8% w stosunku rocznym. Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach miesięcznych. Minimalny okres spłaty pożyczki wraz z należnymi odsetkami wynosi 2 lata od wypłaty ostatniej transzy pożyczki. Maksymalny okres trwania umowy pożyczki wynosi 15 lat od daty jej zawarcia. W przypadkach, gdy pomoc finansowa stanowi pomoc publiczną, udzielana będzie zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej. Termin naboru wniosków od 15 maja 2017 r. do 26 maja 2017 r.

PROGRAM : INWESTYCJE W ZAKRESIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH „OZE - 2017”, w ramach którego wsparciem objęte zostaną m.in. działania budowy systemów zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną, tj. zakup i montaż instalacji o mocy do 40 kW: systemów grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła, systemów fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, małych elektrowni wiatrowych, systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła (rekuperacja).Ww. wsparcie finansowe polega na udzieleniu pożyczki z możliwością umorzenia do 30% wysokości kosztów kwalifikowanych. Oprocentowanie w wysokości 1% w stosunku rocznym. Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach miesięcznych. Minimalny okres spłaty pożyczki wraz z należnymi odsetkami wynosi 2 lata od wypłaty ostatniej transzy pożyczki. W przypadku wcześniejszej całkowitej spłaty pożyczki wraz z należnymi odsetkami, nie będzie ona podlegać umorzeniu. Maksymalny okres trwania umowy pożyczki wynosi 15 lat od daty jej zawarcia. Karencja w spłacie rat kapitałowych pożyczki nie może być dłuższa niż 3 miesiące od datyzakończenia przedsięwzięcia określonej w umowie pożyczki.  Termin naboru wniosków od 10 stycznia 2017 r. do 23 stycznia 2017 r.

Instytucją odpowiedzialną za nabór wniosków jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Więcej informacji na temat powyższych programów można uzyskać pod numerami telefonów tel. 61 84 56 249, 61 84 56 263, 61 84 56 274, 61 84 56 271 oraz pod adresem internetowym: http://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-dla-osob-fizycznych.html,

Biuro Prasowe

bprasowe@umostrow.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x