Ilustracja do artykułu: Swój 1% zostaw w Ostrowie, cz.2 - zdrowie

Swój 1% zostaw w Ostrowie, cz.2 - zdrowie

07-04-2020

Podobnie jak w latach poprzednich, we współpracy z portalem informacyjnym "Tuba Ostrowa", prezentujemy ostrowskie Organizacje Pożytku Publicznego. Tym samym namawiamy - 1% zostaw w Ostrowie.

Liczba stowarzyszeń działających na terenie naszego miasta, uprawnionych do pozyskiwania środków z tytułu 1% podatku, wzrosła w ostatnim roku do 30. W cyklu 5 artykułów pragniemy przybliżyć państwu działalność tych organizacji i zachęcić do przekazania im 1% swojego podatku.

W ramach kampanii „Zostawmy 1% w Ostrowie” prezentujemy dzisiaj 10 stowarzyszeń prozdrowotnych, działających na rzecz mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego. To druga z 5 grup na jakie podzieliliśmy 30 ostrowskich OPP, by pomóc mieszkańcom naszego miasta i powiatu w wyborze organizacji, której przekażą swój 1% podatku.

W pierwszej części zaprezentowaliśmy organizacje sportowe. W drugiej odsłonie naszego cyklu prezentujemy grupę 10 Organizacji Pożytku Publicznego działających w szeroko pojętym obszarze zdrowia. Do tej grupy zaliczyliśmy:

- Stowarzyszenie „Ostrowianie Dzieciom Specjalnej Troski”

- Ostrowskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane

- Ostrowski Klub „Amazonki” w Ostrowie Wielkopolskim

- Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum św. Józefa”

- Polski Związek Niewidomych – Okręg Wielkopolski

- Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej

- Fundację „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych

- Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym

- Fundację „W Jedności Siła”

- Fundacja ZAP – Zdrowie i Praca

 

Stowarzyszenie „Ostrowianie Dzieciom Specjalnej Troski” – KRS 0000006873

Początki Stowarzyszenia Ostrowianie Dzieciom Specjalnej Troski sięgają roku 1990. Wówczas to grupa ostrowskich społeczników podjęła się organizacji na Stadionie Miejskim pierwszego festynu na rzecz dzieci poszkodowanych przez los. Konsekwencją kolejnych festynów była rejestracja Stowarzyszenia oraz organizacja kolejnych akcji charytatywnych. Przez 25 lat główną imprezą stanowiącą swoistą „wizytówkę” ODST była „Gwiazdka na Rynku”.

W ostatnich latach zbierane przez stowarzyszenie pieniądze przekazywane są na leczenie małych pacjentów, a także na zakup sprzętu medycznego dla oddziałów dziecięcych ostrowskiego szpitala.

Stowarzyszenie od roku 2004 ma status Organizacji Pożytku Publicznego. Decyzją zarządu, środki pozyskane z tytułu 1% ,,wracają’’ do mieszkańców w postaci sprzętu rehabilitacyjnego, z którego korzystać mogą wszyscy mieszkańcy,  niezależnie od wieku.

Siedziba Stowarzyszenie mieści się przy ul. Wolności 8.

FB: https://www.facebook.com/Ostrowianie-Dzieciom-Specjalnej-Troski-2174157452647775/

Strona WWW: www.odst.pl

 

Ostrowskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane – KRS 0000009969

Ostrowskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń w roku 2000. Natomiast od 2005 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Działa na terenie Ostrowa Wielkopolskiego, powiatu ostrowskiego i regionu, zrzeszając ludzi cierpiących na SM, ich rodziny, przyjaciół, wolontariuszy i sponsorów. Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest m. in.:

- prowadzenie rehabilitacji indywidualnej i zespołowej, wodnej na basenie, nordic walking,

- objęcie rehabilitacją osób leżących (obłożnie chorych) – rehabilitacja domowa,

- organizowanie zajęć integracyjnych osób chorych i ich rodzin (Wigilia, Pożegnanie Lata, itp.),

- prowadzenie warsztatów z psychoterapeutą oraz terapii indywidualnych,

- likwidacja wszelkich barier pomiędzy niepełnosprawnymi, a społecznością pełnosprawnych; kształtowanie partnerskich postaw pomiędzy tymi grupami poprzez organizowanie wyjazdów poza miejsce zamieszkania,

- przeprowadzenie badań w zakresie czynników zagrażających chorobami nowotworowymi, krążenia, itp.

Trzy razy w tygodniu pod bacznym okiem rehabilitanta trwa ciężka praca chorych z podstępną, nieuleczalną chorobą (rehabilitacja zespołowa). Członkowie Stowarzyszenia swoją działalność prowadzą charytatywnie, nie wszystko jednak może przeprowadzić charytatywnie, dlatego też władze Stowarzyszenie dziękują za wszelką okazaną pomoc, również tą w postaci 1% podatku.

Siedziba Stowarzyszenia mieści się przy ul. Wojska Polskiego 17.

Strona WWW: www.stowarzyszenie-sm.pl

FB:  www.facebook.com/smostrow

Mail: stowarzyszeniesm.ostrow@gmail.com

 

Ostrowski Klub „Amazonki” w Ostrowie Wielkopolskim – KRS 0000027496

Sześć pań, które zmagały się z rakiem, postanowiły pomóc sobie i innym cierpiącym. Tak powstała idea powołania Ostrowskiego Klubu Amazonek, który działa od 1996 roku. Obecnie klub zrzesza około 100 pań, które jak mówią: „rehabilitują ciało i dusze”. Klub organizuje m.in. rehabilitację ruchową na sali gimnastycznej, na basenie, prowadzi akcje profilaktyczne, organizuje spotkania integracyjne i wycieczki. Ostrowskie Amazonki mają swoją siedzibę przy Medycznym Studium Zawodowym. Tam też znajdują się pomieszczenia do rehabilitacji, a dzięki uprzejmości dyrekcji Studium, Klub ma możliwość korzystania również z innych pomieszczeń. Rak piersi wciąż zbiera śmiertelne żniwo. Co roku zapada na niego kilkanaście tysięcy ludzi, także mężczyzn. Statystycznie na każde sto kobiet raka piersi wykrywa się także u jednego mężczyzny. Dzięki profilaktyce coraz więcej osób udaje się wyleczyć. Działalność Klubu to zatem również praca z ludźmi zdrowymi, mająca na celu upowszechnianie wiedzy oraz informacji na temat badań profilaktycznych, które pomagają uchronić kolejne osoby przed skutkami choroby, którą można pokonać.

Siedziba stowarzyszenia: ul. Limanowskiego 17

Strona WWW: www.amazonki-ostrow.pl

Mail: amazonki.ostrow@gmail.com


Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum św. Józefa” – KRS 0000033720

„Nieraz onieśmiela nas to, że nie możemy uzdrowić, że nie możemy pomóc. Ważne żeby  przyjść. Żeby być przy człowieku cierpiącym. Może bardziej niż uzdrowienia potrzebuje on człowieka, ludzkiego serca...”

Te słowa Ojca Świętego Jana Pawła II zainspirowały lekarzy, pielęgniarki, ludzi  dobrej woli do wspólnej charytatywnej działalności na rzecz osób  z chorobami nowotworowymi. Z tej inspiracji w 2001 roku powstało Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum św. Józefa”. Od 2006 roku stowarzyszenie ma status Organizacji Pożytku Publicznego.

Działalność Hospicjum oparta jest na bezinteresownej posłudze członków i wolontariuszy osobom chorym na nowotwory w ostatnim okresie ich życia, wspieraniu ich rodzin w tym czasie i w okresie żałoby. Hospicjum cały czas pozyskuje ludzi dobrej woli gotowych towarzyszyć, udzielać wsparcia i opieki choremu by nie pozostawał sam ze swym cierpieniem. Działalność stowarzyszenia to również bezinteresowna posługa pielęgnacyjno-opiekuńcza i duchowa choremu w jego domu oraz udostępnianie bezpłatnego, potrzebnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych. W 2006 roku Hospicjum otrzymało Certyfikat Jakości Świadczonej Posługi Charytatywnej na rzecz chorych nadany przez Zarząd Forum Ruchu Hospicyjnego.

Siedziba stowarzyszenia mieści się przy kościele św. Antoniego Padewskiego przy ul. Raszkowskiej 39.

Strona WWW: www.hospicjumswjozefaostrow.pl

Mail: hospicjumsadowie@wp.pl

 

Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski – KRS 0000074145

Polski Związek Niewidomych jest najstarszą organizacją działającą na rzecz osób niewidomych i słabo widzących. Okręg Wielkopolski zrzesza prawie 5 tys. osób z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ze względu na wzrok. Wśród 30 jednostek terenowych na obszarze całego województwa wielkopolskiego działa również Koło w Ostrowie Wielkopolskim.

Celem stowarzyszenia jest integracja, rehabilitacja, ochrona interesów zawodowych, ekonomicznych i społecznych oraz przeciwdziałanie dyskryminacji osób niewidomych i słabo widzących.

Cele jakie stawia przed sobą PZN to: prowadzenie oraz współdziałanie w prowadzeniu rehabilitacji podstawowej, leczniczej, społecznej i zawodowej niewidomych poprzez organizowanie różnych form rehabilitacji; prowadzenie poradnictwa z zakresu rehabilitacji, zatrudnienia, form kształcenia, uprawnień, rozwiązywanie problemów społeczno-bytowych; organizowanie oraz współdziałanie w organizowaniu różnych form działalności kulturalnej i artystycznej osób niewidomych, a także sportu, turystyki i rekreacji; działanie na rzecz zatrudnienia niewidomych, pomoc w organizowaniu się zawodowych środowisk niewidomych, organizowanie różnych form kształcenia i szkolenia zawodowego; prowadzenie szkoleń i doskonalenie nauczycieli, instruktorów rehabilitacji i innych osób pracujących z niewidomymi.

 W roku 2004 Oddział Wielkopolski PZN  uzyskał status Organizacji Pożytku Publicznego. W deklaracji PIT należy wskazać cel szczegółowy: „dla Koła Ostrów Wielkopolski”.

Siedziba ostrowskiego koła znajduje się przy ul. Wrocławskiej 22

Strona WWW: www.pzn-wielkopolska.org.pl

Mail: pznowlkp@interia.pl

 

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej – KRS 0000186577

Tradycje polskiego krwiodawstwa sięgają lat przedwojennych, kiedy to w roku 1935 powstał pierwszy Ośrodek Przetaczania Krwi w Łodzi. Od 1958 roku rozpoczął się planowy rozwój honorowego, czyli niepłatnego, krwiodawstwa. Pobieraniem, konserwowaniem i przetwarzaniem krwi zajmują się wyspecjalizowane placówki.

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej działa od 1989 roku. Stowarzyszenie w ramach 51. lokalnych klubów zrzesza honorowych dawców krwi między innymi po to, aby bronić interesów krwiodawców, reprezentować ich wobec władz państwowych, administracyjnych, organizacji politycznych i społecznych oraz propagować ideę honorowego krwiodawstwa i służyć sobie wzajemną pomocą. Ostrowski Klub Stowarzyszenia HDK RP działa od roku 2007. W deklaracji PIT należy wskazać cel szczegółowy: Klub HDK „Kropla Życia”

Klub HDK w Ostrowie Wielkopolski ma siedzibę przy ul. Dworcowej 1

Strona WWW: shdkrp.eu

FB: www.facebook.com/pages/category/Community/Stowarzyszenie-Honorowych-Dawców-Krwi-Rzeczypospolitej-Polskiej-658068230927768/

Mail: macius151@gmail.com

 

Fundacja „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych – KRS 0000198280

Fundacja „Nadzieja” od 2004 roku swoją opieką otacza ofiary wypadków komunikacyjnych, u których powstała niepełnosprawność. Dla ofiar wypadków jest to wstrząs zmieniający całe życie, pojawia się poczucie zagrożenia, a zarazem bezradność wobec zaistniałej sytuacji zdrowotnej. Fundacja koncentruje się zatem na sumarycznej rehabilitacji powypadkowej, mającej na celu zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na możliwie niezależne, samodzielne, aktywne życie. Ważnym aspektem podejmowanym również przez Fundację jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu swoich podopiecznych poprzez działania z zakresu z zakresu zdrowia, kultury i wypoczynku, w tym organizację uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce. Ponadto w ramach swojej działalności w zakresie pomocy społecznej przeważającą część zgromadzonych środków (w tym na indywidualnych subkontach podopiecznych) Fundacja przeznacza na dofinansowanie środków pomocowych dla swoich podopiecznych, a więc związane z przeprowadzeniem operacji, zabiegów, leczenia, rehabilitacji, zakupem lekarstw i sprzętu medycznego, rozwojem intelektualnym, psychicznym i fizycznym, zaleconych przez kompetentne w tym zakresie osoby (lekarz, psycholog, terapeuta, instruktor, rehabilitant itp.).

Siedziba Fundacji mieści się przy ul. Chełmońskiego 1d/4

Strona WWW: www.fundacjanadzieja.com.pl

FB: www.facebook.com/fundacjanadziejaopp/

Mail: fundacja.nadzieja@wp.pl

 

Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym

Fundacja AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym jest ogólnopolską fundacją z siedzibą w Warszawie. Działa na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych, będąc organizacją pozarządową non-profit.

 Organizacja jest prowadzona przez osobę niepełnosprawną, dlatego doskonale zna potrzeby swoich Podopiecznych. W środowisku osób niepełnosprawnych AVALON jest szanowaną i rozpoznawalną Fundacją.

Co roku Fundacja otacza swoją pomocą coraz większą liczbę osób niepełnosprawnych i chorych z całej Polski - od 412 podopiecznych w 2009 roku do ponad 7000 w chwili obecnej.

W gronie tym znajduje się znany i szanowany ostrowianin - Dariusz Peśla. Więcej informacji  można znaleźć pod linkiem poniżej. W deklaracji PIT należy wskazać cel szczegółowy: Peśla, 7479

Strona WWW: www.fundacjaavalon.pl/nasi_beneficjenci/dariusz_pesla_7479.html

 

Fundacja „W Jedności Siła” – KRS 0000400154

Fundacja „W Jedności Siła” działa od 2011 roku, a od 2015 roku ma status Organizacji Pożytku Publicznego. Celem jej działalności są m.in.: działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, podejmowanie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, czy przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

W ramach tej działalności Fundacja zrealizowała już szereg projektów jak np.:

- „Wspomaganie poprzez rehabilitację i terapię psychologiczną mającą na celu zwiększenie samodzielności osób po wypadkach komunikacyjnych i osób z chorobami neurologicznymi”,

- „Rehabilitacja i terapia psychologiczna osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych”,

- „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży szkolnej”,

- „W trosce o zdrowie osób niepełnosprawnych”,

- „Rehabilitacja, terapia psychologiczna i logopedyczna drogą do samodzielności i niezależności”,

- „Pieszy to także uczestnik ruchu drogowego”.

Realizacja tych projektów była możliwa dzięki środkom pozyskanym na ten cel m.in. z dotacji samorządowych oraz 1 %.

Siedziba Fundacji mieści się przy ul. Wrocławskiej 18.

Strona WWW: www.fundacjawjednoscisila.com.pl

FB: www.facebook.com/Fundacja-W-jedno%C5%9Bci-si%C5%82a-1031459990208146/

Mail: gosia1323@poczta.onet.pl

 

Fundacja ZAP – Zdrowie i Praca – KRS 0000489546

Fundacja ZAP - Zdrowie i Praca powstała w listopadzie 2013 roku, a w lipcu 2016 roku otrzymała status organizacji pożytku publicznego. Celami Fundacji są wszelkie działania zmierzające do niesienia pomocy w zakresie finansowania ochrony zdrowia oraz ratowania życia, a w szczególności wspierania szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego, wspierania edukacji pro zdrowotnej, w tym prowadzenia i finansowania programów profilaktycznych oraz wspierania inicjatyw mających na celu upowszechnianie wiedzy z zakresu zdrowego trybu życia i ochrony zdrowia, finansowania zakupu sprzętu medycznego.

W kolejnych latach działalności udało się Fundacji stworzyć szereg ważnych projektów i inicjatyw. Fundacja kilkakrotnie wsparła ostrowski szpital pomagając w zakupie sprzętu medycznego, z  którego z zadowoleniem korzystają lekarze, a dla pacjentów nowoczesny sprzęt oznacza większe możliwości diagnostyczne i pomoc w leczeniu oraz ratowania życia. Fundacja wspiera też lokalne ochotnicze straże pożarne w zakupie sprzętu ratującego życie. Od 2015 roku realizuje projekty z zakresu badań profilaktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki przeciwnowotworowej. Są to zarówno specjalistyczne badania profilaktyczne, jak i warsztaty.

Siedziba Fundacji mieści się przy ul. Krotoszyńskiej 35 na terenie Parku Przemysłowego ZAP

Strona WWW: www.fundacjazap.zapr.pl

Mail: fischer@zap-biznespark.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x