Ilustracja do artykułu: Szansa na ekrany akustyczne dla Pruślina

Szansa na ekrany akustyczne dla Pruślina

10-07-2020

Marszałek Województwa Wielkopolskiego wydał obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia na Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu obowiązku ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia, na nieruchomości położone wzdłuż drogi ekspresowej S11 (obwodnica Ostrowa). Miasto wspierało mieszkańców Pruślina prowadząc interwencje w sprawie hałasu generowanego przez ruch na obwodnicy.  

To szansa na szczęśliwy finał batalii o montaż ekranów akustycznych w pobliżu przebiegającego przez osiedle Pruślin odcinka obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Sprawa ciągnie się od wielu miesięcy, a nawet lat. Mieszkańcy osiedla nie ukrywają, że przez natężony ruch aut ciężarowych jest po prostu za głośno. Teraz, do 21 lipca, mogą składać uwagi i wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu dotyczące uciążliwego hałasu przy drodze ekspresowej S11.

- Jako miejski samorząd konsekwentnie, niemal od 3 lat, wspieramy Radę Osiedla „Pruślin” i naszych mieszkańców podejmując liczne interwencje we właściwych instytucjach. Obwieszczenie to konkretny odzew i działanie na rzecz poprawy obecnej sytuacji. Teraz jest czas na składanie uwag i wniosków. Wszystkie pisma w tej sprawie, które trafiły do ostrowskiego urzędu od mieszkańców, były na bieżąco, z pismem przewodnim Prezydenta Miasta, przekazywane do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Niemniej warto, by ostrowianie je jeszcze raz skierowali do Urzędu Marszałkowskiego – przekonuje Beata Klimek, prezydent Ostrowa.

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim od dawna wspiera mieszkańców osiedla nr 2 w walce z uciążliwym hałasem. Jednym z takich działań było zorganizowanie w ubiegłym roku spotkania mieszkańców Pruślina z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

- Rozwiązanie sprawy leży w kompetencji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która jest zarządcą drogi krajowej i to na niej spoczywa obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko, a nie na lokalnym samorządzie. Mimo to, od samego początku, wspieramy i nadal będziemy wspierać mieszkańców Ostrowa w kolejnych etapach starań o wyeliminowanie uciążliwego dla nich problemu. Teraz jednak przyszedł czas na działanie mieszkańców: składanie uwag i wniosków – podkreśla Eliza Dembna, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego.

Mieszkańcy mogą wnosić uwagi i wnioski do 21 lipca 2020 roku. Należy je składać w siedzibie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (sekretariat – X piętro, pokój nr 1048) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Środowiska – al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: dsr.sekretariat@umww.pl.

Pełna treść obwieszczenia jest dostępna pod adresem: https://bip.umww.pl/292---k_86---obwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-w-1-107081408

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x