Ilustracja do artykułu: Ul. Osiedlowa przed remontem

Ul. Osiedlowa przed remontem

02-11-2009

28 września 2009 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu została podpisana umowa o dofinansowanie na poczet realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Osiedlowej oraz przebudowa wiaduktu jako usprawnienie komunikacji dróg gminnych z drogą krajową nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim”. Na to zadanie inwestycyjne miasto pozyskało ponad 4 miliony 300 tysięcy złotych.

Koszt całkowity zadania to: 8.738.831,81 zł, gdzie aż 50% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych zostanie wsparte środkami pomocowymi. Budżet Miasta na to zadanie zostanie zasilony dotacją w kwocie 4.369.415,90 zł.

- Wniosek o dofinansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej został przygotowany przez Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Urzędu Miejskiego i złożony w minionym roku w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego”, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego, Schemat I Drogi w granicach administracyjnych miast powyżej 50 tys. mieszkańców – mówi Karolina Pilarczyk – Dworaczyńska, kierownik Biura Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.

Przedmiotem projektu jest budowa ulicy Osiedlowej w Ostrowie Wielkopolskim wraz z wiaduktem. Zamówienie obejmuje – budowę nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na długości 1104 metrów, chodnik z kostki betonowej, zjazdy, ścieżki pieszo – rowerowej, budowa kanalizacji deszczowej z rura PCV o średnicy 315 mm na długości 253 metrów oraz montaż separatora stalowego z osadnikiem i przelewem burzowym. W ramach przetargu pobudowana będzie linia napowietrzna oświetlenia ulicznego i usunięta kolizja energetyczna. Przebudowany będzie także wiadukt kolejowy.

- Realizacja projektu pozwoli na skomunikowanie terenów inwestycyjnych Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z drogą krajową nr 11. Ponadto, dzięki poczynionym inwestycjom zwiększy się nośność wybudowanej drogi oraz wiaduktu, co pozwoli z kolei przenieść ruch samochodów ciężarowych na przebudowany ciąg komunikacyjny ograniczając ruch tych pojazdów w centrum miasta. Wiadukt nad torami ma teraz nośność 10 ton, a po przebudowie będzie to pełnonośny wiadukt umożliwiający transport najcięższych samochodów. Droga odciąży mieszkańców tej dzielnicy od ruchu ciężkich samochodów z zakładów, które już są zlokalizowane przy ul. Staroprzygodzkiej – dodaje Radosław Torzyński, Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Rzeczowa realizacja projektu rozpoczęła się już w październiku 2009 roku, a zakończy się ona w październiku 2010.

- Jest to jedna z największych i najważniejszych inwestycji drogowych realizowanych na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, byłaby niemożliwa do tak szybkiej realizacji, gdybyśmy jako miasto Ostrów Wielkopolski nie pozyskali środków zewnętrznych. Udało się to dzięki dobrze przygotowanemu wnioskowi o środki z zewnętrzne. Ulica Osiedlowa biegnie m.in. wzdłuż terenów inwestycyjnych Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Po remoncie połączy ulicę Przeskok z drogą krajową nr 11. Bardzo trudnym logistycznie przedsięwzięciem będzie przebudowa wiaduktu kolejowego, ale tylko wtedy droga może odciążyć ulicę Staroprzygodzką i Zębcowską – podkreśla Stanisław Krakowski, Zastępca Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Sylwia Nowicka

Biuro Prasowe i Relacji Społecznych
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x