Archiwum
pochmurno
-3℃
Wysoki kontrastTłumacz języka migowegoPrzeciw działanie wykluczeniu cyfrowemuStan jakości powietrza
Ilustracja do artykułu: Informacje dotyczące dystrybucji węgla

Informacje dotyczące dystrybucji węgla

04-11-2022

KOMUNIKAT

w sprawie preferencyjnego zakupu węgla kamiennego dla gospodarstw domowych

Od 4 listopada 2022 roku uprawnieni i zainteresowani mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego mogą składać wnioski o zakup węgla kamiennego (groszek, ekogroszek, orzech, miał) dla gospodarstw domowych, którego preferencyjna cena nie przekroczy 2000,00 zł brutto za tonę. To efekt przystąpienia i wdrażania przez ostrowski samorząd rozwiązań przyjętych w Ustawie z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Wniosek o zakup węgla od miasta po preferencyjnej cenie może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym prowadzonym na terenie Ostrowa Wielkopolskiego na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo domowe prowadzone przez:

a) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

b) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe);

Należy podkreślić, że jeśli pod jednym adresem znajduje się więcej niż jedno gospodarstwo domowe, a do wspólnego ogrzewania wykorzystują one jeden kocioł na węgiel, to zakup węgla po preferencyjnej cenie będzie przysługiwał tylko dla jednego gospodarstwa domowego.

Zakup będzie dostępny dla osób, które są: uprawnione do otrzymania dodatku węglowego oraz które dokonały prawidłowego  zgłoszenia lub wpisania węgla, jako głównego źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Ważną informacją jest to, że ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego została ograniczona w następujący sposób, a jego sprzedaż będzie odbywała się w II transzach:

1) maksymalnie 1500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r.;

2) maksymalnie 1500 kg – od dnia 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Oznacza to, że od 1 stycznia 2023 r. nastąpi konieczność złożenia jeszcze jednego wniosku o zakup węgla w preferencyjnej cenie na kolejny okres od 01.01.2023 do 30.04.2023. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostaną opublikowane
w odrębnym komunikacie.

Z preferencyjnego zakupu węgla nie będą mogły natomiast skorzystać gospodarstwa domowe, którym na sezon 2022/2023 udało się nabyć węgiel  po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości, co najmniej takiej jak określona w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego

Treść rozporządzenia:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002238

Punkt redystrybucji węgla będzie znajdował się na terenie Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego przy ul. Grunwaldzkiej 74.

Jednocześnie informujemy, że samorząd miasta Ostrowa Wielkopolskiego nie dysponuje aktualnie informacjami na temat kraju pochodzenia oraz jakości węgla, który będzie można zakupić po preferencyjnej cenie zgodnie z Ustawą z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

WYMAGANE DOKUMENTY

Jakie informacje należy zawrzeć we wniosku?

 • imię i nazwisko,
 • adres gospodarstwa domowego na rzecz którego dokonywany jest preferencyjny zakup węgla,
 • adres poczty elektronicznej lub numer telefonu w celu kontaktu do umówienia terminu dostawy/odbioru paliwa stałego,
 • określenie rodzaju zamawianego sortymentu (groszek, orzech lub miał) oraz jego ilość,
 • stosowne informacje i oświadczenia (zawarte we wzorze wniosku),
 • wniosek musi być podpisany.

Jeśli wniosek będzie zawierał błędy formalne, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku, co znacznie wydłuży procedurę zakupu.

Czy prawo do zakupu preferencyjnego będzie przysługiwało także tym, którzy nabyli wcześniej węgiel po przystępnej cenie (np. w sklepie PGG)?

Nie, nie będzie przysługiwało.

Wniosek o zakup preferencyjny będzie zawierał oświadczenie, że ani wnioskodawca, ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie kupili paliwa stałego na sezon grzewczy 2022–2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości, co najmniej takiej jak określona w rozporządzeniu.

Jeśli wniosek będzie dotyczyć zakupu do końca 2022 r., oświadczenie będzie dotyczyć ilości wskazanej w rozporządzeniu dla okresu do końca  tego roku.  Gdy wniosek będzie dotyczył zakupu od 1 stycznia 2023 r., to w oświadczeniu wskazywana będzie ilość węgla przewidziana na cały sezon grzewczy.

Sposób dostarczenia dokumentów

Wniosek można składać:

 • osobiście w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim (al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski);
 • korespondencyjnie w wersji papierowej na adres Urzędu Miejskiego
  w Ostrowie Wielkopolskim (al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski);
 • w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu (ePUAP: /MiastoOstrowWielkopolski/skrytka, Gmina Miejska Ostrów Wielkopolski).

Opłaty:

 • Wniosek składany jest bez żadnych opłat.
 • Koszt węgla do 2000 zł brutto za tonę.
 • Do ceny węgla należy doliczyć koszt transportu w wysokości wskazanej przez Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. w Ostrowie Wielkopolskim. Kosztu tego nie będzie ponosił wnioskodawca, jeśli zdecyduje się na samodzielny odbiór węgla ze składu. Uwaga! Jeśli Mieszkaniec zdecyduje się samodzielnie odebrać węgiel, będzie musiał zapewnić sobie środek transportu, na który zmieści się całe zamówienie. Niedopuszczalny będzie odbiór węgla
  w częściach.

Jak można będzie zapłacić za węgiel?

Wpłata na konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim

al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

 

UWAGA!

Prosimy nie dokonywać przelewu, dopóki nie przekażemy informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wnioskuInformacje dodatkowe

Co nastąpi po złożeniu wniosku?

Wnioski rozpatrywane będą niezwłocznie. W przypadku błędów we wniosku Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia/poprawienia.

W celu rozpatrzenia wniosku:

- Sprawdzimy czy otrzymałeś dodatek węglowy,

- Jeśli nie złożyłeś wniosku o dodatek węglowy, sprawdzimy czy spełniasz warunki aby go otrzymać w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, w której zgłosiłeś swoje źródło ogrzewania gospodarstwa domowego,

- Dokonamy sprawdzenia wniosku w bazach PESEL oraz w rejestrze mieszkańców Miasta.

Jeśli wniosek będzie właściwie wypełniony i przejdzie pozytywną weryfikację, przekażemy Twoje dane do Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, którego pracownicy skontaktują się z Tobą w celu umówienia terminu dostawy/odbioru węgla.

Jeśli we wniosku będą błędy wezwiemy Cię do ich poprawienia.

Jeśli z wniosku będzie wynikać, że nie przysługuje Ci prawo do zakupu preferencyjnego węgla, wyślemy Ci stosowną informację mailem, na skrytkę podawczą lub listownie – w zależności od sposobu wniesienia przez Ciebie wniosku.

Informacji udzielamy pod numerami tel.: 62 582-24-44; 62 58-22-510 oraz 62 582-24-42.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x