Archiwum
pochmurno
13℃
Wysoki kontrastTłumacz języka migowegoPrzeciw działanie wykluczeniu cyfrowemuStan jakości powietrza
Ilustracja do artykułu: Ankieta do 12 lipca – nawet 85% dofinansowania do OZE

Ankieta do 12 lipca – nawet 85% dofinansowania do OZE

06-07-2017

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski przystąpiła do projektu unijnego realizowanego przy współfinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej, a polegającego na dofinansowaniu budowy instalacji Odnawialnych Źródeł Energii w budynkach mieszkalnych na terenie Ostrowa. Spotkanie informacyjne, które zgromadziło rzeszę zainteresowanych tematem ostrowian, odbyło się wczoraj w Forum Synagoga. Pierwszym krokiem do uzyskania dofinansowania na instalacje OZE w swoim domu jest złożenie ankiety w ostrowskim Urzędzie Miejskim.

Przewidywane dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, wyniesie maksymalnie do 85% kosztów kwalifikowanych.

Założenia programu zakładają, że projekt polegał będzie na budowie różnych rodzajów instalacji OZE, w tym w szczególności instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i kotłów na biomasę, ale również instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Ostrowa Wielkopolskiego.  

Szczegółowy zakres projektu określony został po spotkaniu z mieszkańcami w Forum Synagoga.

- Jego uczestników zapoznano z dostępnymi rodzajami OZE, ich wadami i zaletami, z planowanym projektem, omówiono wzór ankiety i sposób jej wypełnienia. Celem spotkania było również umożliwienia mieszkańcom zadawania pytań w dziedzinie OZE, z czego wielu z nich skorzystało – mówi Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

- Mieszkańców Ostrowa, którzy zainteresowani są udziałem w Projekcie prosimy o złożenie ankiety mającej na celu określenie doboru instalacji OZE – dodaje Kamila Brzezińska, prowadząca spotkanie przedstawiciel firmy Instal – Therm, która wykonuje kompleksowe instalacje fotowoltaiczne, termomodernizacje budynków jednorodzinnych, użyteczności publicznej i firmowych, instalacje centralnego ogrzewania we wszystkich technologiach dostępnych na rynku.

Wypełnioną ankietę należy złożyć osobiście w Referacie Obsługi Mieszkańców (parter Urzędu Miejskiego) w nieprzekraczalnym terminie do środy, 12 lipca 2017 r. Osoby, które złożą ankietę po tym terminie nie będą brały udziału w projekcie.

Więcej informacji uzyskać można pod numerami telefonów:

- Włodzimierz Szymanowski, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – 62 58 22 212,

- Ewa Kasperek, kierownik Referatu Ochrony Środowiska – 62 58 22 237,

- Mirosław Motyl, Referat Ochrony Środowiska – 62 58 22 227.

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w Projekcie.

 

Działanie 3.1.1                                                  

„Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”

 

1. Beneficjentem jest GMINA ( Gmina dostaje środki na OZE dla swoich mieszkańców

2. Dofinansowanie Unijne to 85% kosztów kwalifikowanych, po stronie mieszkańców pozostaje 15% + Vat ( 8% lub 23%  od całości danej inwestycji).

3. Przeznaczenie – gospodarstwa domowe

4. Jeden mieszkaniec może zamontować kilka źródeł.

5. Kilka źródeł na 1 domu to kilka instalacji wchodzących w skład dokumentacji

6. Pula środków 90 mln

7. Krok po kroku:

- ostateczny termin złożenia wniosku przez Gminę – 31 sierpnia 2017

- decyzja Urzędu Marszałkowskiego do lutego 2018

- wyłonienie wykonawcy w drodze przetargu

- montaż 2018-2019

8. Możliwość zamontowania :

 

- kolektorów słonecznych, do produkcji ciepłej wody użytkowej przykładowe zestawy:

a) dla rodziny 1-3 osobowej, zbiornik 200l/2 kolektory, koszt netto 8 500, mieszkaniec 1 275 netto + vat

b) dla rodziny 4-6 osobowej, zbiornik 300l/3 kolektory, koszt netto 9 500, mieszkaniec 1 425 netto + vat

c) dla rodziny powyżej 7 os., zbiornik 400L/4 kolektory, koszt netto 11 000, mieszkaniec 1 650 netto + vat

 

- paneli fotowoltaicznych, do produkcji prądu, przykładowe zestawy:

a) 3 kw, 12 paneli, koszt netto 15 500, mieszkaniec 2 325 netto + vat

b) 4 kw, 16 paneli, koszt netto 21 000, mieszkaniec 3 150 netto + vat

c) 5 kw, 20 paneli, koszt netto 25 500, mieszkaniec 3 825 netto + vat

 

Klient może zainstalować nie więcej niż wynika z rachunków rocznych za prąd ( 2016 r).

W przypadku nowych domów, bierze się zużycie do podobnego domu z okolicy.

 

- pieca na biomasę:

a) o mocy 3-20 kw, koszt netto 13 000, mieszkaniec 1 950 netto + vat

b) o mocy 7-25 kw, koszt netto 14 000, mieszkaniec 2100 netto + vat

 

Powyższe ceny są przykładowe i mogą ulec zmianie ze względu na:

- długi termin od momentu podjęcia decyzji przez Gminę do momentu ewentualnego montażu,

- nie kwalifikowalność niektórych kosztów w danym domostwie.

 

Szacunkowa cena wizyty Technika w danym gospodarstwie domowym 220 zł ( brutto)

 

ANKIETA

REGULAMIN

Biuro Prasowe

bprasowe@umostrow.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x