Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

30-10-2017

Wydział Edukacji i Sportu – Referat Oświaty, informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.).

Zadanie publiczne pn.: „Senior ciągle ciekawy świata - kontynuacja”.

Nazwa oferenta: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim.

Termin złożenia oferty: 23 października 2017 roku.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. organizację pozarządową, zamieszcza się ww. ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, na oficjalnym portalu internetowym oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 6 listopada 2017 r. w formie pisemnej w Referacie Obsługi Mieszkańców tut. Urzędu lub drogą elektroniczną na adres: zgruchalska@umostrow.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x