Archiwum
pochmurno
15℃
Wysoki kontrastTłumacz języka migowegoPrzeciw działanie wykluczeniu cyfrowemuStan jakości powietrza

Nabór na członka komisji konkursowej

08-11-2018

Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie działające na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego, do zgłaszania kandydatów chcących uczestniczyć w pracach komisji konkursowych, oceniających oferty  w ramach otwartych konkursów ofert, które zostaną ogłoszone  na rok 2019.

Obszary konkursowe:

  1. „Kultura i sztuka”(Wydział Kultury i Sztuki)
  2. „Kultura fizyczna, sport i turystyka”(Wydział Edukacji i Sportu)
  3. „Ochrona i promocja zdrowia”( Wydział spraw Społecznych)
  4. „Pomoc społeczna” ( Wydział spraw Społecznych)
  5. „Przeciwdziałanie patologiom społecznym” ( Wydział spraw Społecznych)
  6. „Edukacja i nauka” (Wydział Edukacji i Sportu)
  7. „Ratownictwo i ochrona ludności” (Biuro Zarzadzania Kryzysowego)
  8. „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”  (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska)

Kandydatem na  członka komisji konkursowej może być osoba, która:

1. Zostanie wskazana przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osoby reprezentującej organizację pozarządową lub podmiot biorący udział w danym konkursie.

2. Nie pozostaje wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w stosunkach, które mogłyby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

3. Korzysta z pełni praw publicznych .

Uczestnictwo w pracach Komisji jest nieodpłatne.

W przypadku ewentualnych pytań – prosimy o kontakt z Pełnomocnikiem Prezydenta  ds. Organizacji Pozarządowych

Urząd Miejski
ul. Powstańców Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

Piętro III p. 311
Nr telefonu: 62 582 23 11
e – mail: pozytek@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie na oryginalnych drukach – do dnia 30 listopada 2018 r. pod adresem:

               Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim

               Al. Powstańców Wielkopolskich 18

               63-400 Ostrów Wielkopolski

                 Referat Obsługi Mieszkańców

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x