Ilustracja do artykułu: 31 maja mija termin wpłaty II raty opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

31 maja mija termin wpłaty II raty opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

30-05-2022

Przypominamy przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, że do 31 maja 2022 roku należy dokonać wpłaty II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Wpłaty można dokonać na poniższy numer rachunku bankowego:

BOŚ o/Ostrów Wlkp. 41 1540 1173 2001 4000 1010 0005

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy         

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

 

Opłaty można dokonać przelewem lub w kasie Urzędu Miejskiego (parter).

 

W tytule przelewu proszę zawrzeć informację takie jak:

- adres punktu sprzedaży,

- rodzaj zezwolenia (A/B/C).

Przykładowy tytuł przelewu: „ II rata opłaty za zezwolenie ABC na sprzedaż napojów alkoholowych dla punktu przy ul. XXXXXX”

 

Termin do wniesienia opłaty nie podlega przywróceniu, bez względu na przyczyny jego niedotrzymania.

 

Zgodnie z art. 18 ust 12 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r., poz. 1119 z późn. zm.), w przypadku niedopełnienia w terminach (o których w art. 111 ust 7 cytowanej ustawy) obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa, a przedsiębiorca może ubiegać się o nowe zezwolenie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Referatem Ewidencji Działalności Gospodarczej tutejszego Urzędu pod numerami telefonów: 625822116, 625822117.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x