Ilustracja do artykułu: Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

12-07-2021

Biuro Zarządzania Kryzysowego informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Biuro Zarzadzania Kryzysowego informuje, że w dniu 08.07.2021 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowie Wielkopolski złożyła w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Pokazy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim – sposoby postępowania w stanach nagłego zagrożenia życia”.

 Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. stowarzyszenie, zamieszcza się ww. ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, na oficjalnym portalu internetowym oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Uwagi do ww. oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do 19.07.2021 r. w formie pisemnej na załączonym formularzu pozostawiając w Referacie Obsługi Mieszkańca tut. Urzędu w godz. 8.00 – 16.00 lub drogą elektroniczną na adres: msk@umostrow.pl

Link do oferty: https://test.bip.umostrow.pl/chapter_176749.asp?soid=6BB9D4EC90DB47F380EBBC0C0FDFE9C6

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x