Archiwum
pochmurno
-2℃
Wysoki kontrastTłumacz języka migowegoPrzeciw działanie wykluczeniu cyfrowemuStan jakości powietrza
Ilustracja do artykułu: Apel radnych - czas na samorządową konsolidację, lokalne współdziałanie i ostrowską zgodę!

Apel radnych - czas na samorządową konsolidację, lokalne współdziałanie i ostrowską zgodę!

30-04-2020

Radni Klubu Przyjazne Miasto i Powiat wystąpili z apelem do lokalnych samorządowców i ostrowskich środowisk politycznych o konstruktywny dialog oraz współdziałanie z władzami Ostrowa na rzecz walki z koronawirusem w miejsce działań i dyskusji czysto politycznych i partyjnych. 

- Bardzo dziękuję radnym z mojej samorządowej drużyny, miejskiej i powiatowej, za wspólny ważny głos w sprawie lokalnej konsolidacji w walce z epidemią koronawirusa i jej społeczno-gospodarczymi skutkami. Liczę, że takie samorządowe zgodne współdziałanie będzie możliwe i stanie się ze strony całej Rady Miejskiej wsparciem bieżącej pracy wykonawczej, którą codziennie, sprawa po sprawie, realizuję jako prezydent miasta wraz ze współpracownikami, podobnie jak starosta ostrowski z administracją powiatową i Radą Powiatu. To rzeczywiście czas na lokalne ostrowskie współdziałanie i każdy krok w tym kierunku jest w obecnej rzeczywistości pozytywną wartością... Pokażmy w ten sposób siłę i odpowiedzialność całej naszej samorządowej wspólnoty! - przekonuje Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

 

Apel Klubu Przyjazne Miasto i Powiat

o ostrowskie polityczne zawieszenie broni

na czas epidemii i po epidemii…

Trwająca epidemia koronawirusa postawiła nasze samorządy i lokalne władze, również Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i Powiatu Ostrowskiego, w nadzwyczajnej, niespodziewanej i niespotykanej w ostatnich dziesięcioleciach sytuacji.

Pandemia koronawirusa i trwający stan epidemii nałożył na samorządy różnych szczebli wiele niełatwych bieżących zadań i nieprzewidzianych wyzwań na kolejne miesiące i lata oraz już znacząco negatywnie wpłynął na stan lokalnych budżetów Miasta i Powiatu.

Wszystko to dzieje się w szczególnym Roku Samorządu Terytorialnego, gdy zamiast świętować 30. rocznicę jego odrodzenia w naszym kraju, lokalne samorządy niespodziewanie musiały stanąć na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem w trosce o życie i zdrowie swoich mieszkańców.

Jako samorządowi radni Miasta i Powiatu z uznaniem doceniamy i wspieramy aktywne i wielowymiarowe działania podejmowane już od wielu tygodni przez prezydent Beatę Klimek i Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego, realizowane w bardzo dobrej współpracy ze starostą Pawłem Rajskim i służbami powiatowymi, szczególnie dyrekcją i personelem ostrowskiego Szpitala oraz Sanepidu.

Klub Przyjazne Miasto i Powiat jako zespół od początku samorządowy i niepartyjny już podczas grudniowych budżetowych Sesji Rady Miejskiej i Rady Powiatu konsekwentnie wskazywał, że ze względów ekonomicznych rok 2020 wymagał będzie szczególnej lokalnej konsolidacji i większego niż zazwyczaj samorządowego współdziałania.

Zarówno koalicyjny w Radzie Miejskiej Klub Przyjazne Miasto jak i opozycyjny w Radzie Powiatu Ostrowskiego Klub Przyjazny Powiat tak samo apelowały, by ponad bieżącymi politycznymi podziałami stanąć odpowiedzialnie po stronie samorządu i w szczególnych uwarunkowaniach 2020 roku nie ulegać pokusie łatwych ocen i szukania prostych okazji do populistycznej krytyki.

Już w pierwszych miesiącach dano przykłady takiej pozytywnej postawy w konkretnych publicznych działaniach. Klub Przyjazny Powiat w ramach samorządowej odpowiedzialności i lokalnego współdziałania poparł w głosowaniu budżet przedstawiony przez władze Powiatu Ostrowskiego, a Klub Przyjazne Miasto w Radzie Miejskiej pozytywnie przyjął przedstawiony przez miejską opozycję Apel w sprawie neutralności klimatycznej i transformacji energetycznej.

W ostatnich miesiącach doszło również do pozytywnych przykładów lokalnej samorządowej konsolidacji władz Miasta i Powiatu, w takich sprawach jak przebieg Kolei Dużych Prędkości czy ochrona zdrowia mieszkańców.

Obecnie życie samo dopisało kolejny scenariusz, a nadzwyczajny stan epidemii wymaga jeszcze bardziej samorządowej konsolidacji i lokalnego współdziałania. W tej nowej rzeczywistości pojęcia lokalnej „koalicji” czy „opozycji” przestają mieć znaczenie. Wszyscy znaleźliśmy się w sytuacji, gdy samorządowcy i osoby pełniące funkcje publiczne powinni działać ponad bieżącymi podziałami politycznymi, w myśl zasady „wszystkie ręce na pokład”. Przykład Portugalii, gdzie na czas epidemii politycy zawiesili broń, pokazuje, że taka odpowiedzialna postawa polityków przynosi realne sukcesy w walce z koronawirusem.

Klub Przyjazne Miasto i Powiat zachęca wszystkich lokalnych samorządowców oraz środowiska polityczne, by w tym szczególnym dla samorządów Miasta i Powiatu momencie, odejść od działań i dyskusji czysto politycznych i partyjnych, a wznieść się ponad podziałami na wymiar lokalny i samorządowy. W dzisiejszej nadzwyczajnej sytuacji będzie to również najbardziej właściwy sposób uczczenia Roku Samorządu Terytorialnego i 30. rocznicy odrodzenia polskiego samorządu.

 

Apelujemy do wszystkich Radnych Rady Miejskiej i Radnych Rady Powiatu
o ostrowskie polityczne zawieszenie broni

na czas epidemii i po epidemii

oraz czas walki z kryzysem ekonomicznym,

który, jak wszystko wskazuje, będzie następstwem epidemii…

Dziś jeszcze bardziej niż wcześniej ostrowskiemu samorządowi, na szczeblu zarówno Miasta jak i Powiatu, potrzebna jest lokalna konsolidacja i twórcza współpraca.

Okres w trakcie i po  epidemii to dla samorządowców nie czas na szukanie okazji do taniego poklasku i populistycznego zaistnienia. Należy unikać łatwych ocen i populistycznych wniosków, szczególnie w takich dziedzinach, jak sytuacja finansowa samorządów, gospodarka komunalna, lokalne podatki, deficyt budżetowy czy skala inwestycji… Wyrażamy nadzieję, że miejscy i powiatowi samorządowcy będą potrafili nie ulec tego rodzaju politycznym pokusom.

To czas, by w poczuciu większej niż zazwyczaj odpowiedzialności, dla wspólnego dobra mieszkańców Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i Powiatu Ostrowskiego, zaniechać prowadzenia permanentnej lokalnej walki politycznej.

Okres epidemii, która ma miejsce w szczególnym Roku Samorządu Terytorialnego, to czas,  by ostrowskie samorządy Miasta i Powiatu, również ze swoimi Radami, stały się pozytywnym wzorem publicznej lokalnej zgody i twórczego współdziałania.

To czas, by wobec tego, że krajowa klasa polityczna nie do końca zdaje egzamin z odpowiedniego wartościowania obecnych priorytetów, aby to ostrowscy  samorządowcy Miasta i Powiatu, pokazali, że się da, że można inaczej, że da się działać i pracować wspólnie ponad dotychczasowymi politycznymi podziałami!

To czas, by cała Rada Miejska i cała Rada Powiatu, ponad dotychczasowymi podziałami, wspierały swoje organy wykonawcze – Prezydent Miasta Beatę Klimek i Starostę Powiatu Pawła Rajskiego.

To czas, by wszyscy ostrowscy radni miejscy i powiatowi potrafili okazać większe zaufanie demokratycznie wybranym Prezydentowi Miasta i Staroście Powiatu.

To dobry moment, by powstrzymać się od mało twórczych aktywności radnych, jak np. niekonieczne interpelacje czy drobiazgowe zapytania, oszczędzając w ten sposób czas i potencjał władz Miasta i Powiatu oraz pracowników Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego, miejskich i powiatowych jednostek na zaangażowanie we wspólną walkę ze zdrowotnymi, społecznymi i gospodarczymi skutkami pandemii…

To ten okres, by odstąpić od małostkowych wpisów i komentarzy w Internecie oraz szybkich jednostronnych opinii zza klawiatury komputera, tabletu czy smartfona.

To czas na pokazanie publicznej dojrzałości i wspólnej samorządowej odpowiedzialności. To czas, by priorytet w lokalnej działalności stanowiły rzeczywista praca na rzecz mieszkańców Miasta i Powiatu, wzajemny szacunek i tak potrzebne dzisiaj pozytywne nastawienie…

Ostrów Wielkopolski i Powiat Ostrowski to nasze miejsce na Ziemi i warto, by w tym szczególnym czasie epidemii i szczególnym Roku Samorządu Terytorialnego, bardziej niż lokalnymi politykami pozostać samorządowcami i po prostu ostrowianami!

Apelujemy, by wszyscy samorządowcy Miasta i Powiatu uznali, że najlepszym sposobem na lokalną walkę z koronawirusem i jego społeczno-gospodarczymi skutkami będzie samorządowa zgoda i ostrowskie polityczne zawieszenie broni.

Niech ostrowska samorządność w ten sposób pokaże swoją dojrzałość, siłę i moc!

 

 

   Marek Śliwiński                                          Bartosz Ziółkowski

Przewodniczący Klubu Radnych                      Przewodniczący Klubu Radnych

Przyjazne Miasto                                           Przyjazny Powiat

 

Mateusz Nycek

Rzecznik Klubu

Przyjazne Miasto i Przyjazny Powiat

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x