Ilustracja do artykułu: LIII Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

LIII Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

19-10-2022

Uprzejmie zapraszam do udziału w LIII Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego która odbędzie się w dniu 26 października 2022 roku o godz. 9.00 w Sali Sesyjnej im. Stanisława Musielaka w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Al. Powstańców Wielkopolskich 14, 63-400 Ostrów Wielkopolski.  

Proponowany porządek obrad

 

I              Otwarcie.

II            Przyjęcie porządku obrad.

III           Przyjęcie protokołu z LI Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.

IV           Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej uwzględniających w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3, za pierwsze półrocze 2022 roku.

V             Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski za rok szkolny 2021/2022.

VI           Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w okresie międzysesyjnym.

VII         Interpelacje i zapytania radnych.

 

VIII  Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1)       zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2022 -2045,

2)       zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,

3)       miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla działki nr 119/11 z obrębu 0025,

4)       zaliczenia drogi w rejonie ul. Wiśniowej do kategorii dróg gminnych,

5)       przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023,

6)       zmiany uchwały Statutu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

                     

IX           Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

X            Wolne wnioski i informacje.

XI           Zakończenie obrad.                                                                                

                                                                                             

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Lisiecki

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x