Ilustracja do artykułu: Zapraszamy do udziału w debacie o stanie Miasta

Zapraszamy do udziału w debacie o stanie Miasta

08-06-2021

Po raz trzeci wójtowie, burmistrzowie, prezydenci byli zobowiązani do 31 maja przedłożyć radnym raport o stanie gmin za miniony rok. Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego zachęca do lektury dokumentu i udziału w debacie nad jego treścią.

Raport stanowi podsumowanie działalności Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady i budżetu obywatelskiego. Zawiera informacje dotyczące m. in.: wykonania budżetu miasta, realizowanych inwestycji, a także systematyzuje wiedzę z zakresu rozwoju gospodarczego, pomocy społecznej, gospodarki komunalnej, kultury, edukacji oraz wielu innych dziedzin wpływających na życie mieszkańców oraz kształtujących obraz miasta.

- Zachęcam więc Państwa do lektury przedstawionego materiału i aktywności w debacie nad jego treścią – mówi prezydent Beata Klimek.

Raport jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej:

http://ostrow.mikroplan.com.pl/files/170363_Raport%20o%20stanie%20Miasta%20za%20rok%202020.pdf

Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Lisiecki opublikował komunikat informujący o tym, w jaki sposób zgodnie z przepisami ustawy mieszkańcy miasta mogą wziąć udział w dyskusji na temat raportu na sesji absolutoryjnej 23 czerwca. Ze względu na sytuację pandemiczną odbędzie się ona w trybie on-line. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Pisemne zgłoszenie do udziału w dyskusji poparte podpisami co najmniej 50 osób należy złożyć do przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w Biurze Obsługi Rady Miejskiej w Centrum Aktywności Lokalnej (w godzinach 8.00 – 16.00), najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję tj. do 22 czerwca 2021 roku.

Druk zgłoszenia dostępny jest w Biurze Obsługi Rady Miejskiej pokój nr 1 w Centrum Aktywności Lokalnej oraz poprzez e-maila rada@umostrow.pl.  

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x