Ilustracja do artykułu: Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag

21-06-2023

Wydział Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu, Referat Kultury informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wydział Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu, Referat Kultury informuje, że w dniu 16.06.2023 r. organizacja pozarządowa pn. Stowarzyszenie Kulturalne „Gwiazda” w Ostrowie Wielkopolskim złożyła w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Udział Grupy Baletowej „Gwiazda” w Międzynarodowym Festiwalu „Le Strade della Musica”. Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. organizację pozarządową, zamieszcza się ww. ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, na oficjalnym portalu internetowym oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Uwagi do ww. oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do 28.06.2023 r. w formie pisemnej na załączonym formularzu pozostawiając w Referacie Obsługi Mieszkańca tut. Urzędu w godz. 8.00 – 16.00 lub drogą elektroniczną na adres: kultura@umostrow.pl

https://bip.umostrow.pl/artykul/190/1268/wydzial-kultury-kultury-fizycznej-i-sportu-referat-kultury-informuje-o-mozliwosci-zglaszania-uwag-do-oferty-na-realizacje-zadania-w-trybie-art-19a-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-roku-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x