Ilustracja do artykułu: Program współpracy – konsultacje z NGO

Program współpracy – konsultacje z NGO

20-10-2023

Do 24 października członkowie organizacji pozarządowych oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgłaszać mogą uwagi i opinie w ramach trwających konsultacji dotyczących programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024. 

Program współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej http://www.umostrow.pl w zakładce: „Konsultacje społeczne”.

Program współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi, stanowi element polityki społeczno-finansowej gminy. Program określa zasady, zakres i formy współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jego nadrzędnym celem jest polepszenie jakości życia mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego, poprzez efektywną współpracę samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych oraz stałe rozwijanie zakresu i form współpracy.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przekazywać  uwagi, wnioski i propozycje zmian do przedmiotowego dokumentu
za pośrednictwem opracowanego formularza konsultacyjnego. Formularz można przekazać:

1)      drogą elektroniczną poprzez wypełnienie interaktywnego formularza dostępnego na stronie internetowej http://www.umostrow.pl w zakładce: „Konsultacje społeczne”;

2)      drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@umostrow.pl, wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje program współpracy”;

3)      faksem na nr (62) 591-82-06;

4)      drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski (istotna jest data wpływu);

5)      bezpośrednio w Urzędzie Miejskim al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 pokój 307.

 

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x