Archiwum
pochmurno
21℃
Wysoki kontrastTłumacz języka migowegoPrzeciw działanie wykluczeniu cyfrowemuStan jakości powietrza

Apel Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie miejskiej hali widowiskowo – sportowej

01-06-2018

Drodzy Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego,

ze względu na niepełne i nierzetelne informacje na temat mającej powstać w Ostrowie hali widowiskowo – sportowej, które pojawiły się w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej, postanowiłam przybliżyć Wam przebieg działań, prawne możliwości, a także stanowisko Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego w tej sprawie.

30 kwietnia 2018 roku ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w celu budowy hali widowiskowo – sportowej w naszym mieście. Rozpoczęty został właściwy proces inwestycyjny, który zamierzam z pełną determinacją i konsekwencją doprowadzić do pozytywnego finału.Po kilkunastu latach dyskusji i niespełnionych obietnic, jako pierwszy Prezydent Miasta, doprowadziłam do konkretnych działań w tej sprawie.

W kontekście ogłoszonego przetargu, z rosnącym niepokojem obserwuję dyskusję, która po raz kolejny wywołana została w przestrzeni publicznej. Należy wyraźnie podkreślić, że sytuacja dotyczy długo oczekiwanej i największej od lat miejskiej inwestycji, która znajduje się obecnie w ważnej fazie postępowania przetargowego.

Jako Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, apeluję do wszystkich zainteresowanych stron, szczególnie do radnych miejskich, od których należy wymagać znajomości prawa samorządowego oraz szczególnej odpowiedzialności i dbałości o Miasto, o powściągliwość w wypowiedziach w tym temacie oraz współdziałanie w sprawie, na której tak bardzo nam wszystkim zależy. 

Przypominam Państwu radnym, że Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego realizuje w tym względzie uchwałę Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, którą przyjęto jednogłośnie, stosunkiem głosów 23-0, podczas Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2018 roku.

Dziś, w momencie trwania postępowania przetargowego, nie ma już miejsca na rozpatrywanie innych, alternatywnych ofert od prywatnych inwestorów. Wywieranie nacisku na Prezydenta Miasta o wstrzymanie trwającego przetargu jest w mojej ocenieniedopuszczalnym działaniem. Działaniem wręcz na granicy prawa. Podkreślam z całą stanowczością, że Miasto nie maprawnychmożliwości, by odkupić zmodernizowaną halę przy ulicy Kusocińskiego.Prezydent miasta zobowiązany jest do wykonania uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, co wynika wprost z art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 Ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 247 Ustawy o finansach publicznych.

Inaczej rzecz miała się w 2017 roku, kiedy to Miasto było zainteresowane wykupem gruntu i obiektów przed modernizacją oraz wykonaniem inwestycji we własnym zakresie. Została zawarta wówczas umowa przedwstępna określająca trzy warunki formalno - prawne konieczne do spełnienia przez właściciela hali - spółkę BM SLAM. Niestety, po siedmiu miesiącach oczekiwania ze strony Miasta negocjacje pomiędzy dwoma prywatnymi podmiotami: BM SLAMi Klubem Sportowym Stal zostały zerwane. Miasto było w stu procentach gotowe, by wywiązać się ze swoich zobowiązań w ramach wspomnianej umowy.

W grudniu 2017 r. spółka BM SLAM poinformowała Prezydenta Miasta i opinię publiczną, że „mimo wielu prób porozumienia z Klubem Sportowym Stal sprawa uregulowania użytkowania hali sportowej przy ul. Kusocińskiego 1 nie została pozytywnie rozstrzygnięta ze względu na brak dobrej woli jednej ze stron". Spółka BM SLAM niepowodzenie negocjacji uzasadniała wówczas następująco:

- „Kilkukrotne próby negocjacji stron zakończyły się niepowodzeniem, ponieważ żądania Klubu Sportowego Stal były i są absurdalnie wygórowane, nie mają uzasadnienia ekonomicznego i tym samym jako takie nie mogą być zaakceptowane.”,

- „Podczas licznych spotkań prezes Krystiana Drozd stawiała nam nieuzasadnione ekonomiczne żądania zapłaty na rzecz jej klubu kwoty blisko 1 mln zł.”,

- „Żądania Klubu Sportowego Stal kwoty prawie 1 mln. złotych, wynikającej według KS Stal z wielu strat i odszkodowań z powodu rezygnacji użytkowania tej hali w stosunku do należnej, potwierdzonej matematycznie i ekonomicznie kwoty ok. 350 tys. złotych jest zdaniem BM SLAM wysoko nieetyczne, wręcz wskazuje na brak chęci rozwiązania użytkowania,”.

W oświadczeniu z 18 grudnia 2017 r. spółka BM SLAM podkreśliła, że „w sytuacji braku chęci wypracowania kompromisu Zarząd BM SLAM nie widzi dalszej możliwości prowadzenia rozmów z Klubem Sportowym STAL”.

Wobec tak zdecydowanego stanowiska spółki, przy przekonaniu Miasta, że hala widowiskowo – sportowa jest w Ostrowie niezbędna, w I kwartale 2018 roku została podjęta decyzja ojej budowie na miejskim terenie przy ulicy Wojska Polskiego.Odpowiednia uchwała została w pełni poparta i zaakceptowana przez Radę Miejską podczas Sesji w dniu 28 marca stosunkiem głosów 23:0.Jako Prezydent Miasta zobowiązany do realizacji tej uchwały Rady Miejskiej, oraz przy jednogłośnym wsparciu radnych, 30 kwietnia br. ogłosiłam przetarg na zaprojektowanie oraz budowę hali widowiskowo – sportowej.

Postępowanie przetargowe trwa! Oferty można składać do 25 czerwca br.

W tej sytuacji, z ogromnym zaskoczeniem,odebrałam ostatnie działania części radnych klubu Platformy Obywatelskiej. Działań, które sprawiają wrażenie wycofania się z decyzji podjętej przez nich samych zaledwie 2 miesiące temu.

Dlaczego w momencie, gdy postępowanie przetargowe się toczy, pan Jakub Paduch forsuje zakup hali od prywatnego inwestora? Inwestora, który przypomnę – prowadził rozmowy z Miastem. Przez 7 miesięcy nie spełnił postawionych warunków, a następnie zerwał rozmowy.

Z ogromnym niepokojem obserwuję próby wpływania na Prezydenta Miasta i opinię publiczną przez część radnych klubu Platformy Obywatelskiej o ponowną  analizę wariantów zapewniania Miastu hali widowiskowo – sportowej.Podkreślam stanowczo raz jeszcze –w obecnej sytuacji prawnej, w czasie trwania postepowania przetargowego, w ocenie mojej oraz Zespołu Radców Prawnych Urzędu Miejskiego, jest to działanie niedopuszczalne.

Jeszcze nigdy w historii naszego Miasta nie byliśmy tak blisko wbicia „pierwszej łopaty” i rzeczywistej budowy hali widowiskowo – sportowej. Dlatego, jako Prezydent Miasta, w poczuciu odpowiedzialności za powodzenie tej ważnej dla Ostrowa Wielkopolskiego inwestycji, apelujęo niezakłócanie ogłoszonego przetargu.Proszę, aby szczególnie osoby pełniące funkcje publicznezaprzestały nawoływania do przerwania trwającej już procedury przetargowej. Każdy przetarg publiczny, zwłaszcza o tak dużej wartości, powinien przebiegać w sposób neutralny i obiektywny, w pełnym poszanowaniu procedur, bez względu na sportowe emocje, nawet tak piękne i wspaniałe, jak te przeżywane obecnie.

Całym sercem kibicuję i jestem niezwykle dumna z wielkich sukcesów drużyny BM SLAM Stal. Cieszę się, że znaczące wsparcie sponsorskie przez Miasto drużyny przyczyniło się do tych historycznych sukcesów sportowych.Jednak doceniając tak wspaniałe osiągnięcia sportowe, jako Prezydent Miasta, muszę przede wszystkim przestrzegać obowiązującego prawa.

Należy podkreślić, że Ustawa Prawo Zamówień Publicznych nie przewiduje możliwości przyjmowania oferty alternatywnej wobec toczącego się już przetargu.Podkreślić trzeba również, że na obecnym etapie jakiekolwiek spekulacje mogą negatywnie wpłynąć na zainteresowanie ogłoszonym przez Miasto przetargiem. Istnieje również ryzyko, że ostrowski samorząd może zostać uznany za nieprofesjonalnego partnera przez podmioty planujące złożenie ofert przetargowych i konieczność poniesienia związanych z nimi kosztów.

Apeluję do Radnych Miejskich i wszystkie zainteresowane strony owspółdziałanie dla dobra i pozytywnego finału tej szczególnej inwestycji dla całego Ostrowa Wielkopolskiego. Wierzę, że wspólnymi siłami doprowadzimy do finału tę oczekiwaną przez mieszkańców Ostrowa inwestycję!

Miasto Ostrów Wielkopolski wspiera Klub BM SLAM Stal już od jego pierwszego sezonu w najwyższej klasie rozgrywkowej. Robi to m.in. poprzez największe, spośród ostrowskich klubów, wsparcie finansowe. Dzięki pomocy Miasta mogły zostać wykonane prace modernizacyjne warunkowo dopuszczające halę sportową przy Szkole Podstawowej nr 2 do rozgrywek Polskiej Ligi Koszykówki.

Reakcją Miasta na znakomite wyniki sportowe Klubu było rozpoczęcie działań mających na celu budowę hali widowiskowo - sportowej w Ostrowie. Chcieliśmy stworzyć sportową arenę – dom – również dla ostrowskich koszykarzy. Najpierw na K1, a po fiasku rozmów BM SLAM z Klubem Sportowym Stal, na Wojska Polskiego.

Niezwykle cieszę się z sukcesów Klubu i jestem bardzo dumna z Jego osiągnięć. Może on nadal liczyć na nasze wsparcie. W momencie gdy, zgodnie z zapowiedziami, spółka BM SLAM zmodernizuje halę przy ulicy Kusocińskiego, Miasto, na zasadach komercyjnych, może również z niej korzystać przy wydarzeniach wymagających takiego obiektu przez okres budowy hali na ulicy Wojska Polskiego. Byłby to kolejny element miejskiego wsparcia.

Jednak nawet największa sympatia i chęć pomocy nie może przysłonić zapisów prawa, których, jako Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, nadal konsekwentnie będę przestrzegać.

 

Beata Klimek,

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x