Ilustracja do artykułu: Augustyny 2017 rozdane!

Augustyny 2017 rozdane!

27-09-2017

Zakład Kotlarsko-Ślusarski Kornel Pawlak, CNC Artego, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ostrowie Wielkopolskim, ZMK Delikates Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o., Stowarzyszenie OCWP - Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, MZK Ostrów Wielkopolski S.A., Spółdzielnia Inwalidów "Nadzieja" Zakład Pracy Chronionej to laureaci tegorocznej IX edycji Nagrody Gospodarczej Ziemi Ostrowskiej im. ks. Augustyna Szamarzewskiego organizowanej wspólnie przez Urząd Miejski oraz Agencję Wydawniczą "Nasz Rynek".

Nagroda Gospodarcza Ziemi Ostrowskiej im. ks. Augustyna Szamarzewskiego to wyróżnienie podkreślające nie tylko wkład i zaangażowanie  w rozwijanie własnych działalności, ale także udział w budowaniu potencjału gospodarczego naszego miasta czy regionu. Promocja najlepszych firm, oferowanych przez nie towarów czy usług, wdrażanych technologii oraz wszelkich inicjatyw przyczyniających się do rozwoju przedsiębiorczości -  to właśnie cele tego przedsięwzięcia. Jest to Konkurs, który integruje środowisko biznesu i samorządu terytorialnego, zwracając uwagę na ważną rolę, jaką spełniają podmioty gospodarcze.

- Wszystkim nominowanym, jak i dzisiejszym laureatom, których poznamy już niebawem - serdecznie gratuluję - mówi prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, Beata Klimek. - Jednocześnie kieruję do wszystkich przedsiębiorców słowa mojego uznania za Państwa codzienną pracę; często trudną, wymagającą wyrzeczeń i poświęceń kosztem swojego czasu w życiu prywatnym. Dziękuję za Państwa wszelkie wysiłki i starania służące rozwojowi lokalnych firm i przedsiębiorczości, a przez to rozwojowi naszego najbliższego otoczenia. Rozwojowi naszych miast, gmin, regionów… Budowaniu rodzimej gospodarki. Nie sposób dziś nie powiedzieć i nie docenić tworzonych przez Państwa miejsc pracy i odprowadzanych podatków, które zasilają budżet naszego państwa i samorządu terytorialnego. A skoro o samorządzie mowa, jest to właściwy i odpowiedni moment, w którym warto dziś wymienić nasze starania, jakie w tej kadencji czynimy na rzecz budowania przyjaznego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości w naszym mieście. Wszystkie te działania wprowadzamy w życie w ramach projektu „Przedsiębiorczy Ostrów”.

Do tegorocznej IX edycji przystąpiło 17 firm zatrudniających od kilku do kilkuset osób. W tym roku firmy oceniała kapituła w składzie:

- Beata Klimek - Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Przewodnicząca Kapituły,

- Maria Kasprzak - Raszewska - Tygodnik  ,,Nasz Rynek’’, Wiceprzewodnicząca Kapituły,

- Jarosław Lisiecki - radny miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

- Alojzy Motylewski - Przewodniczący Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Rady Miejskiej,

- Tomasz Adamek - Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Południowej Wielkopolski,

- Tadeusz Nawrocki - Prezes Zarządu Ostrowskiego Zrzeszenia Handlu i Usług,

- Ryszard Glapa - Starszy Cechu, Cech Rzemiosł Różnych,

- Paulina Starzyńska - Prezes Stowarzyszenia Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Kapituła wybrała firmy nominowane i zwycięzców w czterech kategoriach:

            > małe 1-9 osób zatrudnionych

            > średnie 10-49

            > duże 50 - 100,

            > największe powyżej 100 osób.

W konkursie przyznana została także nagroda dla firm, które wyróżniły się aktywnością w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Kapituła konkursu przyznała dodatkowo nagrodę specjalną.

W kategorii firm małych (zatrudniających od 1 do 9 pracowników) nominacje otrzymały:

- Anna Maria Kopytek JUBILER

- PHU "ECOPLAST" Janusz Urbaniak 

- DRESSING Iwona Grabowska

- Zakład Kotlarsko - Ślusarski Kornel Pawlak

- Zakład Usługowy "OPTYKA" Magdalena Zawada 

Laureatem konkursu Nagroda Gospodarcza Ziemi Ostrowskiej im. ks. Augustyna Szamarzewskiego w 2017 r. w kategorii firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników został Zakład Kotlarsko-Ślusarski Kornel Pawlak.

W kategorii firm średnich (zatrudniających od 10 do 49 pracowników) nominacje otrzymały:

- OVB ALLFINANZ 

- CNC - ARTEGO sp. z o.o. 

- Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości     

- ZHU "XERO - SERVICE" Mirosław Leśnierowski  

Laureatem konkursu Nagroda Gospodarcza Ziemi Ostrowskiej im. ks. Augustyna Szamarzewskiego w 2017 roku w kategorii firm zatrudniających od 10 do 49 pracowników został  CNC - ARTEGO sp. z o.o.

W kategorii firm zatrudniających od 50 do 100 pracowników nominacje otrzymały:

- Info-GLOBAL sp. j. Marek Dąbrowski, Dariusz Śron

- Przedsiębiorstwo Handlowe "Jeta" sp. z o.o.

- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ostrowie Wielkopolskim

- Spółdzielnia Inwalidów "Nadzieja" Zakład Pracy Chronionej

Laureatem konkursu o Nagrodę Gospodarczą Ziemi Ostrowskiej im. ks. Augustyna Szamarzewskiego w 2017 roku w kategorii firm zatrudniających od 50 do 100 pracowników została Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ostrowie Wielkopolskim.

W kategorii firm zatrudniających powyżej 100 pracowników nominacje otrzymały:

- Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego sp. z o.o. 

- Miejski Zakład Komunikacji S.A. 

- PUPIL Foods sp. z o.o. 

- ZMK Delikates sp. z o.o. 

Laureatem konkursu o Nagrodę Gospodarczą Ziemi Ostrowskiej im. ks. Augustyna Szamarzewskiego w 2017 roku w kategorii firm zatrudniających powyżej 100 pracowników została ZMK Delikates sp. z o.o.

Nagrodę Specjalną w IX edycji Nagrody Gospodarczej Ziemi Ostrowskiej otrzymała firma: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego sp. z o.o.

Tradycyjnie w ramach konkursu Nagroda Gospodarcza Ziemi Ostrowskiej wyróżniana jest firma, która wykazuje szczególną aktywność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Za działania na tej płaszczyźnie przyznane zostały w tym roku dwie nagrody. Otrzymały je Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz Miejski Zakład Komunikacji S.A. Nagrodę tę objął Honorowym Patronatem wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki.

W tym roku po raz pierwszy w ramach konkursu Nagroda Gospodarcza Ziemi Ostrowskiej kapituła postanowiła wyróżnić firmę, która aktywizuje osoby niepełnosprawne na rynku pracy. Nagrodę tę otrzymała Spółdzielnia Inwalidów "Nadzieja" Zakład Pracy Chronionej.

W uznaniu za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości w środowisku lokalnym, zaangażowanie oraz wkład w rozwój gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej szczególne wyrazy uznania zostały przekazane organizatorom i członkom kapituły konkursu przez senatora pana Łukasza Mikołajczyka. Niespodziankę dla laureatów przygotował również Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, Ryszard Czarnecki, który zaprosił przedsiębiorców do odwiedzenia Brukseli.

Na zakończenie gali dla wszystkich gości wystąpił zespół Modesta Pastiche.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x