Ilustracja do artykułu: Bezpłatne czujniki od MZGM

Bezpłatne czujniki od MZGM

26-03-2018

Z myślą  o bezpieczeństwie mieszkańców Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w najbliższym czasie przekaże bezpłatnie mieszkańcom lokali komunalnych i socjalnych 1198 elektronicznych detektorów tlenku węgla.

Zasób mieszkaniowy MZGM składa się z budynków wybudowanych w różnych okresach. Znaczny udział, bo aż 61 proc., stanowią budynki ze starej substancji mieszkaniowej, wymagającej znacznych nakładów na remonty i modernizacje. Znamiennym jest fakt, że aż 33 budynki zostały wybudowane przez 1900 rokiem. Sam okres budowy wskazuje, że ich wyposażenie techniczne może nie spełniać standardów obecnych czasów. Spółka planuje wydanie ponad 19 milionów złotych w najbliższych pięciu latach na remonty.

Oczywiście spółka oprócz planowanych remontów wykonuje również remonty bieżące oraz konserwacje. Ze względu na występujące na terenie kraju awarie sieci gazowych, szczególną uwagę poświęca się pracom, które mają wykluczyć, ewentualnie zminimalizować, możliwość wystąpienia tego rodzaju katastrof.

- Co roku przeprowadzamy w naszych budynkach przeglądy przewodów kominowych, wentylacyjnych oraz instalacji gazowych - mówi Ryszard Wiśniewski, prezes Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Ostrowie. - Wykryte usterki nasi pracownicy usuwaj na bieżąco.

Spółka remontuje oraz - jeśli zachodzi taka konieczność - buduje nowe piece kaflowe, mimo iż cały czas prowadzone są roboty, które mają na celu wymianę instalacji grzewczych, np. przyłączenie do sieci OZC.

- Dodatkowym zabezpieczeniem przed skutkami awarii instalacji mają być elektroniczne detektory tlenku węgla - mówi prezes MZGM. - W najbliższym czasie nasza spółka, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, przekaże im 1198 czujników tlenku węgla.

W czujniki te zostaną wyposażone - bezpłatnie - lokale komunalne i socjalne będące własnością spółki MZGM, w których zainstalowane są piece węglowe, kuchenki gazowe, a także podgrzewacze gazowe wody. Koszt zakupu tych czujników to około 73 tysiące złotych.

- Elektroniczne detektory tlenku węgla, które spółka przekaże mieszkańcom, mają za zadanie ostrzegać ich, gdyby w pomieszczeniu pojawiła się groźna dla zdrowia lub życia ilość tlenku węgla - mówi Ryszard Wiśniewski. - To istotny dodatek podnoszący bezpieczeństwo domowników, a na bezpieczeństwie nie można oszczędzać.

Zasada działania czujnika opiera się na ciągłym kontrolowaniu stężenia gazu w pomieszczeniu, w którym jest zamontowany. Ilekroć stężenie tlenku węgla przekroczy minimalną normę, czujnik uruchamia alarm dźwiękowy lub świetlny informując o zaistniałym zagrożeniu.

- Należy podkreślić, że sam czujnik tlenku węgla nie zabezpiecza przed jego powstaniem, zwiększa natomiast prawdopodobieństwo jego wczesnego wykrycia - dodaje prezes MZGM.

Przy zapobieganiu skutkom awarii instalacji niezwykle istotna jest prawidłowa eksploatacja mieszkania przez lokatorów, polegająca m.in. na utrzymaniu drożności kratek wentylacyjnych (nie można ich zakrywać) oraz zapewnieniu w mieszkaniu mikrowentylacji, tzn. unikaniu nadmiernie uszczelnionych okien oraz utrzymaniu szczelin wentylacyjnych w oknach i drzwiach.

 

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x