Ilustracja do artykułu: Bezpłatne kursy zawodowe na rok 2019

Bezpłatne kursy zawodowe na rok 2019

03-12-2018

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu rozpoczyna II rekrutację 67 uczestników do projektu "Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.3.5. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO.

Uczestnik może bezpłatnie skorzystać z wybranego wsparcia:

- Kursu spawania metodą MAG (135) z uprawnieniami spawalnicznymi

- Kursu z zakresu instalacji elektrycznych z uprawnieniami na świadectwo kwalifikacji grupa 1 "Eksploatacja"

- Kursu programowania sterowników PLC z uprawnieniami na świadectwo kwalifikacji grupa 1 "Eksploatacja"

Uczestnikom kursu zapewnione zostaną: certyfikaty/ świadectwo kwalifikacji/ zaświadczenia, odzież robocza, materiały szkoleniowe, surowce do przeprowadzenia kursów, catering (serwis kawowy).

Uczestnikiem może zostać osoba zamieszkująca teren Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Projekt adresowany jest do osób pracujących, uczących się, bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.

Szczegółowe wytyczne dotyczące zgłaszania się do udziału w projekcie oraz udziału w nim określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie do projektu "Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" dostępny na stronie internetowej www.ckuip.kalisz.pl oraz w Biurze Projektu.

Składanie dokumentów rekrutacyjnych:

1. Dokumentację zgłoszeniową należy złożyć w Biurze Projektu (czynne pon.-ptk. w godz. 7.30 - 15.30) lub przesłać do Biura Projektu pocztą tradycyjną w terminie od 20.11.2018 r do 14.12.2018 r.  W przypadku przesłania pocztą tradycyjną decyduje data wpływu dokumentów do CKUiP. W przypadku braku osiągnięcia wymaganej liczby uczestników na dany kurs rekrutacja zostanie przedłużona.

2. Wzory dokumentów zgłoszeniowych dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektu (na stronie www.ckuip.kalisz.pl)

Biuro Projektu:

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu, ul. Przemysłowa 1, 62-800 Kalisz, pokój nr 2.

Nr telefonu: 62 753 22 47

Lilianna Sieradzka - Kierownik Projektu

Beata Józefowicz - Sepcjalista ds. rekrutacji, kursów i administracji

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x