Archiwum
pochmurno
22℃
Wysoki kontrastTłumacz języka migowegoPrzeciw działanie wykluczeniu cyfrowemuStan jakości powietrza
Ilustracja do artykułu: Biedronka zaprasza NGO do współpracy

Biedronka zaprasza NGO do współpracy

12-01-2021

Zjawisko marnowania żywności dotyczy każdego z nas – rocznie w Polsce marnujemy 9 mln ton żywności. Sieć sklepów Biedronka już od 2016 roku rozwija program przekazywania niesprzedanych artykułów spożywczych. Lokalne Organizacje Pożytku Publicznego mogą zgłosić się do programu i odbierać żywność z pobliskich sklepów Biedronka, aby przekazać je potrzebującym.

Abyśmy w naszym regionie mogli wspólnie przeciwdziałać marnowaniu żywności, informujemy, że lokalne fundacje, stowarzyszenia oraz organizacje mogą zgłosić się do programu sieci sklepów Biedronka na rzecz przeciwdziałania marnowaniu żywności za pośrednictwem strony: https://www.biedronka.pl/pl/kontakt-opp

Chęć udziału w programie mogą zgłaszać organizacje posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego w KRS i spełniające wymogi Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których celem statutowym jest wykonywanie zadań publicznych w zakresie:

  • Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
  • Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
  • Działalności charytatywnej, polegającej w szczególności na przekazywaniu żywności osobom potrzebującym lub prowadzeniu zakładów żywienia zbiorowego dla osób potrzebujących.

O zakwalifikowaniu organizacji do programu decyduje również dostępność wybranego sklepu.

Dotychczas Biedronka współpracowała z ponad 100 organizacjami pożytku publicznego. Tylko w 2019 roku sieć przekazała ponad 9600 ton nadwyżek żywności do ok. 353 tys. potrzebujących.

Szacuje się, że w Polsce marnuje się rocznie ok. 235 kg żywności na osobę, co daje ok. 9 mln ton. To ilość, która pozwoliłaby przygotować 18 miliardów posiłków.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x