Archiwum
pochmurno
3℃
Wysoki kontrastTłumacz języka migowegoPrzeciw działanie wykluczeniu cyfrowemuStan jakości powietrza

Biskup Kaliski świętował 20 lat biskupiej posługi

01-12-2016

20. rocznicę święceń biskupich obchodził Biskup Kaliski ks.Edward Janiak. Z tej okazji podczas uroczystej mszy św. wraz z nim modlili się kard. Henryk Gulbinowicz oraz siedmiu biskupów. Życzenia ordynariuszowi Diecezji Kaliskiej w imieniu władz samorządowych Ostrowa Wielkopolskiego złożyła prezydent Beata Klimek.

- 20 lat posługi biskupiej to szczególna okazja do wyrażenia wdzięczności Panu Bogu za wybór do pełni kapłaństwa i bogactwo darów, które towarzyszyły tejże posłudze. Życzę Księdzu Biskupowi na dalsze lata dużo sił, energii i Łask Bożych owocujących dalszymi sukcesami w posłudze kapłańskiej. Życzę również niezawodnego zdrowia i wytrwałości w sprawowaniu ważnej roli przewodnika duchowego. Proszę pozwolić, że przy tej miłej okazji złożę podziękowanie Księdzu Biskupowi w imieniu samorządu Ostrowa Wielkopolskiego, jak też i własnym, za okazywaną nam życzliwość i moralne wsparcie - skierowała życzenia do ks. biskupa prezydent Beata Klimek

Życzenia od papieża Franciszka odczytał delegat z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej. W swoich słowach papież kieruje zachętę do dalszego podążania z ewangelicznym entuzjazmem i radością Pańską drogą, która bywa naznaczona cierpieniem i krzyżem.

- Przyzywam przez wstawiennictwo św. Józefa błogosławieństwa Boga dawcy każdego upragnionego dobra - napisał Ojciec Święty.

W homilii bp Stefan Regmunt przypomniał dzień święceń biskupich ks. Edwarda Janiaka i wskazał na słow abp Sławoja Leszka Głódzia, który w kazaniu powiedział wówczas, że do grona Episkopatu wrocławskiego dołącza kapłan bardzo dobrze przygotowany intelektualnie, duchowo, bogaty w doświadczenie duszpasterskie i dokonania.

Kaznodzieja przypomniał dorgę kapłańską ks. Edwarda Janiaka prowadzącą do powołania przez papieża Jana Pawła II na biskupa pomocniczego archidiecezji wrocławskiej.

Zaznaczył, że dewizą biskupią bp Janiaka są słowa "Oportet servire" - "Trzeba, abym służył".

- Słowo służba bardzo trafnie określa działalność prezbitera, a później biskupa Edwarda. Wszędzie, gdzie Opatrzność go posłała, zostawiał ślad służebnej posługi zarówno duchowej, jak i materialnej. Bóg mu błogosławił na drogach realizowanych zadań i posług wśród ludzi biednych, chorych, bezdomnych i innych potrzebujących braterskiej pomocy - mówił emerytowany biskup diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Odwołując się do dzisiejszego Słowa Bożege podkreślał, że podobnie jak 2000 lat temu Bóg wybiera współczesnych Apostołów, aby przez nich przywracać pełnię życia i obdarzać zbawieniem współczesnego człowieka.

Przytoczył też myśli ks. Jana Twardowskiego wskazujące na etapy życia prezbiterów i biskupów. Za poetą wymienił cztery takie etapy. Pierwszy z nich to etap prymicji, a kolejne to czas zakorzeniania się w posłudze kapłana i biskupa, czas dojrzałości w pełnieniu tej posługi oraz czas niesienia krzyża i doświadczenia cierpienia.

Wspomniał, że wszystkie te etapy były obecne w życiu jubilata.

- Dzisiaj dziękujemy Bogu za świadectwo wierności swemu powołaniu na przestrzeni minionych lat kapłaństwa i posługi biskupiej. Za lata prymicji, za pierwsze posługi pasterskie, za stałe zatroskanie o to, aby Ewangelia docierała do rodzin, dzieci, młodzieży i starszego pokolenia, by wciąż podejmonana była Nowa Ewangelizacja prowadząca do życia w jedności z Bogiem i drugim człowiekiem. Dziękujemy też Bogu za czas niesienia krzyza choroby i dzielną postawę zaufania Jemu - powiedział hierarcha.

Życzył jubilatowi, aby dobry Bóg umacniał jego zdrowie i chrześcijańską nadzieję oraz radość serca.

- Niech św. Józef, Opiekun Zbawiciela i Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, a także patron tej diecezji towarzyszy Księdzu Biskupowi na wszystkich drogach jego posługiwania. My zapewniamy Ciebie Księże Biskupie o modlitiwie duchowej jedności z Tobą. Bądź wierny swojemu zawołaniu biskupiemu "Trzeba, abym służył". Umacniaj nas świadectwem miłości Boga, Kościoła i człowieka. Bądź nadal dynamiczny, rozradowany i pełen dobroci. Wszyscy jak tutaj jesteśmy wypowiadamy to krótkie życzenie "Ad Multos Annos". Posługuj po najdłuższe lata jako pasterz Kościoła Chrystusowego - mówił bp Regmunt.

Przed udzieleniem pasterskiego błogosławieństwa słowa życzeń wypowiedział kard. Henryk Gulbinowicz, który wskazał, że bp Edward swoje życie dorosłe rozpoczął od służby drzewom, ponieważ rozpoczął studia na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Poznaniu.

- To jednak nie pasowało doPana Boga, bo Jego myślą było to, aby służył człowiekowi. Przerwał studia w Poznaniu i zaczął studiować w seminarium we Wrocławiu, a potem Rzymie. Pragnę dziś podziękować Panu Bogu, że właśnie wybrał ks. Biskupa Jubilata na to, żeby służył ludziom, aby swoje talenty i zdolności mógł okazać społeczeństwu - zaznaczył emerytowany metropolita wrocławski.

Życzenia złożył abp Sławoj Leszek Głódź, który nawiązując do ochodów 25-lecia diecezji kaliskiej przypomniał dzieła utworzone przez pierwszego biskupa kaliskiego Stanisława Napierałę. Jubilatowi życzył zdrowia i radości z gorliwej posługi biskupiej.

List metropolity poznańskiego abp Stanisława Gądeckiego odczytał bp senior Zdzisław Fortuniak.

W imieniu biskuw i kapłanów z diecezji kaliskiej słowa wdzięczności i życzeń wyraził bp Łukasz Buzun.

- "Trzeba, abym służył" te słowa zawołania biskupiego pięknie wpisują się w hasło nowego Roku Duszpasterskiego "Idźcie i głoście". Opatrzność Boża obdarzyła Cię wszystkimi potrzebnymi darami, aby sprawować ten urząd. My szczególnie dziękujemy za odwagę w podejmowaniu decyzji, za stanowczość, za dzieła, które zostały podjęte w dziedzinie duszpasterskiej, edukacyjnej i charytatywnej. Chciałbym w imieniu wszystkich kapłanów diecezji kaliskiej powiedzieć, że my jako współpracownicy chcemy być pomocni i stajemy u Twego boku - mówił biskup pomocniczy diecezji kaliskiej.

W swoim przemówieniu biskup kaliski dziękował wszystkich za modlitę i zaangażowanie w służbie Kościołowi.

- Pamiętam o wszystkich tych, których Bóg postawił na mojej drodze. To wspaniali sprawdzeni ludzie wiary. Dziękuję za dar modlitwy i zzwyczajną codzienność. Im jestem starszy tym bardziej jestem przekonany, że nie ma przypadkowych spotkań. Wspominamy też zmarłych, zwłaszcza rodziców - poweidział bp Janiak, który zacytował słowa z obrazka prymicyjnego "Proszę Was o modlitwę, abym był godnym znakiem Boga".

List gratulacyjny z okazji 20. rocznicy sakry biskupiej przekazał też prezydent RP Andrzje Duda.

Wraz z biskupem kaliskim Edwardem Janiakiem modlili się: kard. Henryk Gulbinowicz, metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź, ordynariusz diecezji bydgoskiej bp Jan Tyrawa, biskup zielonogórsko-gorzowski senior bp Stefan Regmunt, bp senior Zdzisław Fortuniak z Poznania, biskup pomocniczy diecezji kaliskiej bp Łukasz Buzun, pierwszy biskup kaliski Stanisław Napierała i bp senior Teofil Wilski, duchowieństwo z archidiecezji wrocławskiej z ks. kan. Krzysztofem Janiakiem, bratek jubilata i kapłani z diecezji kaliskiej, parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, delegacje organizacji kościelnych i społecznych, rodzina i przyjaciele jubilata oraz wierni z diecezji kaliskiej.

Bp Edward Janiak urodził się 14 sierpnia 1952 r. w Malczycach, na Dolnym Śląsku. Święcenia kapłańskie przyjął we Wrocławiu w dniu 19 maja 1979 roku z rąk bpa Wincentego Urbana. Po święceniach był wikariuszem w Oleśnicy. Studia specjalistyczne z teologii moralnej, zwieńczone doktoratem, odbył w Rzymie na Angelicum. Po studiach rzymskich był proboszczem w jednej z parafii w Dortmundzie w Niemczech. Po powrocie do kraju został kapelanem kard. Henryka Gulbinowicza. Był wykładowcą na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu oraz dyrektorem Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

26 października 1996 roku został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji wrocławskiej. Święcenia biskupie przyjął 30 listopada 1996 roku z rąk kard. Hendryka Gulbinowicza. Jego dewizą biskupią są słowa: "Oportet servire - Trzeba, abym służył". Przez 16 lat posługi biskupiej we Wrocławiu swoją troską otarczał chorych i ubogich. Z jego inicjatywy powstał w Malczycach Dom Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej dla osób starszych im. ks. Jana Schneidera.

21 lipca 2012 roku papież Benedykt XVI mianował go biskupem kaliskim. Jego zaangażowanie w działalność charytatywną i niesienie pomocy potrzebującym zaowocowały utworzeniem Domu Opieki Caritas dla osób starszych w Złoczewie, który rozpocznie swą działalność w 2017 r. Z jego inicjatywy w 2016 roku podjęto działania związane z uruchomieniem w Kaliszu technikum drzewnego, którego przyszli absolwenci znajdą zatrudnienie w licznych zakładach meblarskich istniejących w regionie.

Jest członkiem Międzynarodowej Komisji Katolickiej ds. Migracji, a od 2011 roku także członkiem Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych. W ramach Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Komisji KEP ds. Polonii i Polaków za granicą oraz asystentem kościelnym Towarzystwa Pomocy im. św. Barta Alberta. Przez 19 lat był delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Pracowników Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska.

Żródło: Radio Rodzina

Biuro Prasowe

bprasowe@umostrow.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x