Archiwum
słonecznie
16℃
Wysoki kontrastTłumacz języka migowegoPrzeciw działanie wykluczeniu cyfrowemuStan jakości powietrza
Ilustracja do artykułu: 'Bocianim szlakiem' po raz 31.

"Bocianim szlakiem" po raz 31.

10-04-2018

Zarząd Oddziału PTTK w Ostrowie Wielkopolskim oraz Klub Turystyki Kolarskiej „Bicykl-1977” zapraszają na XXXI Rajd "Bocianim Szlakiem", który w tym roku odbędzie się 21 kwietnia. Meta rajdu tym razem zlokalizowana będzie w Chynowie.

Rajd "Bocianim Szlakiem" to nie tylko okazja do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, ale także możliwość poznania powiatu ostrowskiego, w szczególności okolic Ostrowa Wielkopolskiego i Gminy Ostrów Wielkopolski. Pod hasłem "Turystyka łączy pokolenia" organizatorzy chcą uczcić Rok Krajoznawstwa Polskiego, popularyzując rekreację, turystykę rowerową i pieszą oraz krajoznawstwo właśnie.

Rajd obdywać się będzie w sobotę, 21 kwietnia, a meta rajdu zlokalizowana będzie w Szkole Podstawowej w Chynowie i czynna będzie od godz. 11.00. Zakończenie rajdu  nastąpi w sobotę 21 kwietnia o godz. 13.00 w Szkole Podstawowej w Chynowie.

W imprezie mogą brać udział drużyny oraz turyści indywidualni, dzieci i młodzież pod opieką osób dorosłych.

WPISOWE:

członkowie PTTK - dzieci i młodzież szkolna:            7 zł,      dorośli:          10 zł 

Niezrzeszeni -  dzieci i młodzież:                             8 zł,      dorośli:          12 z

Powrót grup do Ostrowa autobusem wynajętym autobusem przez organizatora za dodatkową opłatą (4 zł). Chęć powrotu autobusem należy zgłosić i opłacić przy wpłacie wpisowego na rajd.

TRASY RAJDU:

ROWEROWE:

  1. Ostrów Wielkopolski – Las Bagatela – Trąba – Kęszyce – Latowice – Bibianki -  Westrza  – Parczew - Strzyżew Małolepsza – Bogufałów - Chynowa (dł. trasy ok. 25 km ). Start na trasę: sobota, 21 kwietnia, godz. 8.30 z pętli na Krępie przy piekarni.
  2. Ostrów Wielkopolski –  Janków Przygodzki – Trzcieliny – Dębnica – Tarchalskie – Klady Chynowa (dł. trasy ok. 20 km). Start na trasę: sobota, 21 kwietnia, godz. 8.30, parking przy Litexie ul. Staroprzygodzka ( SP nr 6)
  3. Trasy dowolne.

  PIESZE:

  1. Trasa Poszukiwaczy Skarbów z elementami Geocachingu. Na trasę proszę zabrać odbiornik GPS (również aplikacja w smartfonie) Antonin PKP – Goszczyn – Jezioro – Klady – Chynowa (dł. trasy 9 km ). Start na trasę: sobota, 21 kwietnia, godz. 9.00, ze stacji  w Antoninie. Dojazd z Ostrowa pociągiem KW o godz. 8.42
  2. Sadowie – Bogufałów  – cmentarz  - Chynowa (dł. trasy 8 km ). Start na trasę: sobota, 21 kwietnia, godz. 8.45, z pętli w Sadowiu. Dojazd autobusem MZK nr 6 o godz. 8.24 z przystanku na ul. Głogowskiej.
  3. Przygodzice – ul. Kasztanowa i Końcowa - Dolina Baryczy – Barycz - Chynowa (dł. trasy 8 km ). Start na trasę: sobota, 21 kwietnia, godz. 8.40, z pętli w Przygodzicach. Dojazd autobusem MZK nr 12 o godz. 8.21 z przystanku na ul. Głogowskiej.
  4. Trasy dowolne.

Zgłoszenia i wpisowe przyjmuje biuro Oddziału PTTK w Ostrowie, ul. Starotargowa 5 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 16.00 do 19 kwietnia 2018 r., skr. poczt. nr 9,  63 – 400 Ostrów Wielkopolski, osobiście w godzinach otwarcia biura lub za pośrednictwem poczty / oryginał  dowodu  wpłaty wpisowego/ na konto WBK O / Ostrów Wielkopolski nr 56 1090 1160 0000 0000 1600 9520. Bliższe informacje można uzyskać pod  tel./ fax. ( 0 62 ) 300 00 74.

W RAMACH WPISOWEGO ORGANIZATOR ZAPEWNIA:

v  odcisk rajdowej pieczątki, plakietkę okolicznościową

v  udział w konkursach z nagrodami (wiedzy o powiecie ostrowskim), sprawnościowych

Uwaga!!! Zgłoszenia do konkursów dla tras dowolnych przyjmowane będą do godz. 11.30 )

v  herbatę na mecie rajdu (do własnych kubków), posiłek dla wszystkich uczestników, wspólną zabawę i serdeczną atmosferę podczas trwania całej imprezy.

 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW:

v  przestrzeganie karty turysty

v  przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i posiadanie sprawnego roweru

v  posiadanie apteczki

v  przestrzeganie poleceń organizatorów i postanowień niniejszego regulaminu.

Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie. Odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników ponoszą winni ich spowodowania. Kierownictwo rajdu może zdyskwalifikować drużynę, której członkowie postępują niezgodnie z niniejszym regulaminem. W przypadku  rezygnacji z udziału w rajdzie uczestnik traci prawo do świadczeń i zwrotu wpisowego jak również nie zapewniamy świadczeń w pełnym wymiarze dla osób zgłaszających się i opłacających wpisowe po 14 kwietnia lub bezpośrednio na mecie.

UWAGA KONKURS !!!!!

Organizatorzy Wiosennego Rajdu „Bocianim Szlakiem” ogłaszają konkurs na wykonanie rysunku (praca plastyczna) związanej z wizerunkiem bociana. Jedna z prac zostanie wykorzystana do zaprojektowania znaczka rajdowego w 2019 roku. Dodatkowo zwycięscy uczestnicy otrzymają upominki. Prace muszą być złożone w Oddziale PTTK do dnia 19 kwietnia 2018 r. i musi mieć kształt znaczka rajdowego (koło). Oddział PTTK w Ostrowie Wielkopolskim zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac w mediach i w projekcie znaczka.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x