Ilustracja do artykułu: Czyste Powietrze - pomagamy i doradzamy

Czyste Powietrze - pomagamy i doradzamy

17-09-2019

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się szkolenie dla pracowników gmin, które podpisały Porozumienie z WFOŚiGW w Poznaniu w zakresie wspólnej realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Do programu przystąpił również Ostrów Wielkopolski, więc mieszkańcy mogą korzystać z pomocy Pełnomocnika ds. Czystego Powietrza, który pomoże w przygotowaniu wniosku.

Na szkoleniu zostały omówione założenia Programu wraz ze zmianami obowiązującymi od 29 lipca br. Przedstawiciele WFOŚiGW w Poznaniu zaprezentowali wniosek o dofinansowanie, metodykę wyliczenia dochodu, procedurę oceny wniosku, a także sposób wypełnienia wniosku o płatność. Gminy, które przystąpiły do Porozumienia, będą obsługiwały w swojej siedzibie punkt konsultacyjny. Pracownicy będą udzielać informacji na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, pomagać wypełnić wniosek o dofinansowanie, przyjmować gotowe wnioski, weryfikować zgodność danych we wniosku z kryteriami dostępu Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, a także pomagać przy wypełnieniu wniosku o płatność. Współpraca WFOŚiGW z Gminami ma ułatwić beneficjentom możliwość skorzystania z dofinansowania do wymiany źródła ciepła i termomodernizacji budynku, przyspieszyć procedurę weryfikacji wniosku oraz zwiększyć dystrybucję środków finansowych przeznaczonych na ten cel. 

W związku z zawartym porozumieniem, między  Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dotyczącym pomocy w realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, informujemy, że istnieje możliwość uzyskania pomocy w przygotowaniu wniosków pod kątem spełnienia wymagań programu. Osobą odpowiedzialną za podejmowanie działań doradczych jak i za wstępną weryfikację wniosków jest Pełnomocnik ds. Czystego Powietrza, przyjmujący interesantów w dniach:

Poniedziałek  8.00-12.00

Wtorek 8.00-12.00

Środa 8.00- 16.00

Piątek 8.00-12.00

Tel. kontaktowy: 62 58 22 256

Istnieje również możliwość składania wniosków w wersji papierowej zgodnie z właściwością miejsca położenia danej nieruchomości, której wniosek dotyczy (po utworzeniu konta na portalu beneficjenta, https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl/ oraz elektronicznym wygenerowaniu wniosku), bezpośrednio w budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x