Archiwum
pochmurno
-1℃
Wysoki kontrastTłumacz języka migowegoPrzeciw działanie wykluczeniu cyfrowemuStan jakości powietrza
Ilustracja do artykułu: Czyste Powietrze w nowej formule

Czyste Powietrze w nowej formule

03-06-2020

Teraz w szybszy i łatwiejszy sposób mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego mogą ubiegać się o dofinansowanie w programie Czyste Powietrze. Nabór wniosków w zmienionej formie trwa od kilkunastu dni. Czyste Powietrze 2.0. ma być bardziej efektywne.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłosił, że od połowy maja 2020 roku nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w oparciu o zmienioną wersję Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie oraz nowy regulamin naboru wniosków. 

- Do 1 czerwca w Ostrowie złożono już 112 wniosków. Ostrowianie są zainteresowani programem. Nowa formuła składania wniosków w Programie Priorytetowe Czyste Powietrze została uproszczona, a proces aplikacyjny skrócony.  Dodatkowo ograniczono czas rozpatrywania wniosków z 90 do 30 dni oraz zintegrowano program Czyste Powietrze z programem Mój Prąd. Dzięki temu można złożyć jeden wniosek, zamiast dwóch, a to tylko niektóre z wprowadzonych zmian - podkreśla Mikołaj Kostka, zastępca prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego.

Dzięki podpisanemu porozumieniu mieszkańcy mogą składać swoje wnioski w ostrowskim urzędzie. Do tej pory:

- 16-krotnie wnioskowano o dotację na wykonanie dokumentacji projektowej,

- 74-krotnie o dotacje na zakup i montaż nowego źródła ciepła,

- 20-krotnie o dotacje na montaż przyłącza na potrzeby źródła ciepła,

- 34-krotnie o dotacje na zakup/modernizację instalacji wewnętrznej CO i CWU w tym montaż zaworów z głowicami termostatycznymi,

- 60-krotnie o dotacje na docieplenie przegród budowalnych wraz z pracami towarzyszącymi,

- 37-krotnie o dotacje na wymianę stolarki zewnętrznej (okna i drzwi balkonowe),

- 35-krotnie o dotacje na wymianę drzwi zewnętrznych,

- 17-krotnie o dotacje na zakup i montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła (rekuperator),

- 5-krotnie o pożyczkę na zakup i montaż kolektorów słonecznych,

- 2-krotnie pożyczkę na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Co ważne, w Czystym Powietrzu 2.0. istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, ale data ich rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż 15 maja 2020 roku. Zmieniona wersja programu umożliwia również dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych.

Zmiany dotyczą także podziału. We wcześniejszej formule funkcjonowało 7 grup dochodowych, gdzie dotacja uzależniona była od dochodu. Teraz grupy są dwie i dzielą się na podstawowy i podwyższony poziom dofinansowania (planowany do uruchomienia).

- Te zmiany są efektem prowadzonych od kilku miesięcy konsultacji, ustaleń i analiz dotychczasowego wdrażania Programu. Wprowadzane zmiany wynikają z potrzeby przyspieszenia tempa jego realizacji pozwalającego na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w okresie jego obowiązywania - dodaje Mikołaj Kostka.

Wnioski o dofinasowanie należy składać do:

- WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie,

- lub za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji Programu z WFOŚiGW.

Wnioski o dofinansowanie można składać:

- poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego WFOŚiGW lub

- poprzez serwis gov.pl,

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu.

Najważniejsze zmiany w programie to:

- uproszczenie i skrócenie procesu aplikacyjnego w ramach Programu;

- zmiana i uproszczenie kryteriów dochodowych, rezygnacja z powiązania intensywności dofinansowania z siedmioma grupami dochodowymi;

- wprowadzenie dwóch grup dochodowych:

* dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania,

* dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania;

- uproszczony wniosek o dotację, bazujący tam gdzie to możliwe na oświadczeniach Wnioskodawcy;

- możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl;

- skrócony czas rozpatrywania wniosków o dofinansowanie – z 90 do 30 dni;

- integracja z programem „Mój Prąd” przez możliwość uzyskania dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania dwóch osobnych wniosków;

- poziom dotacji powiązany z efektem ekologicznym – bonus za niskoemisyjność i odnawialność;

- dotacje na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła;

- włączenie w kolejnym etapie w realizację Programu sektora bankowego, który będzie źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego;

- wzmocnienie współpracy z gminami;

- wyłączenie z dofinansowania przedsięwzięć w nowobudowanych budynkach;

- docelowo stworzenie platformy internetowej z informacjami na temat kwalifikujących się urządzeń, materiałów i usług (w tym charakterystyk technicznych), które będą finansowane w ramach Programu.

Program jest realizowany przez Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim w ramach współpracy z WFOŚiGW w Poznaniu zgodnie z porozumieniem zawartym dnia 14 sierpnia 2019 roku, między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski.

Aktualne zmiany: https://www.wfosgw.poznan.pl/ogloszenie-o-zmianie-programu-priorytetowego-czyste-powietrze-2/

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x