Archiwum
pochmurno
-3℃
Wysoki kontrastTłumacz języka migowegoPrzeciw działanie wykluczeniu cyfrowemuStan jakości powietrza
Ilustracja do artykułu: Masz sprawę w urzędzie - od poniedziałku umów się telefonicznie

Masz sprawę w urzędzie - od poniedziałku umów się telefonicznie

19-03-2021

UWAGA - od 22 marca 2021 r. (poniedziałek) WPROWADZONE ZOSTANĄ OGRANICZENIA w bezpośredniej obsłudze Interesantów w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

Kontakt z Urzędem odbywa się przede wszystkim przy użyciu komunikacji telefonicznej lub elektronicznej, korespondencji tradycyjnej za pośrednictwem operatora pocztowego lub platformy ePUAP.

Osobiste stawiennictwo klienta możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny wizyty w godzinach pracy urzędu od 8:00 do 16:00, z wyłączeniem:

- rejestracji zgonów, które obsługiwane są  na bieżąco,

- innych wyjątkowych sytuacjach (niecierpiących zwłoki).

Osoby umówione telefonicznie na daną godzinę proszone są o bezpośrednie kierowanie się do wejścia bocznego od strony al. Powstańców Wielkopolskich oznaczonego symbolem A1.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Wszystkie dokumenty  prosimy przesyłać za pomocą operatora pocztowego lub za pośrednictwem platformy ePUAP. W wyjątkowych sytuacjach w punkcie podawczym znajdującym się przy drzwiach głównych do Urzędu Miejskiego (wejście A)

____________

Wykaz telefonów pod którymi można umawiać się w celu załatwienia spraw w poszczególnych komórkach organizacyjnych:

Wydział Spraw Obywatelskich

- zameldowania i wymeldowania - 62 58 22 107,

- dowody osobiste - 62 58 22 106,

- sprawy mieszkaniowe - 62 58 22 119, 62 58 22 107,

- działalność gospodarcza i zezwolenia na sprzedaż alkoholi - 62 58 22 116, 62 58 22 117,

- rejestracja urodzeń - 62 58 22 432,

- wydawanie odpisów (urodzeń, małżeństw i zgonów) - 62 58 22 428, 62 58 22 429,

- rejestracja małżeństw - 62 58 22 432, 62 58 22 431.

 

Referat Obsługi Mieszkańców  -  62 58 22 400, 62 58 22 441, 62 58 22 442, 62 58 22 444, 62 58 22 445.

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

- deklaracje / korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 62 58 22 226, 62 58 22 239, 62 58 22 253,

- wnioski o udzielenie dotacji na wymianę węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne - 62 58 22 408, 62 58 22 409, 62 58 22 407,

- program „Czyste Powietrze” - 62 58 22 409,

- wnioski / zgłoszenia dot. usunięcia drzewa - 62 58 22 408, 62 58 22 409,

- wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 62 58 22 408, 62 58 22 408,

- zgłoszenia funkcjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków/ zbiornika bezodpływowego - 62 58 22 266,

- zgłoszenia awarii oświetlenia drogowego - 62 58 22 266.

 

Wydział Finansowy

- podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych - 62 58 22 227.

 

Wydział Administracji Przestrzennej

- decyzje o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - 62 58 22 201, 62 58 22 236,

- dzierżawa gruntów - 62 58 22 204, 62 58 22 200,

- wieczyste użytkowanie - 62 58 22 203,

- prawo pierwokupu - 62 58 22 204,

- podatek akcyzowy - 62 58 22 200,

- sprzedaż działek - 62 58 22 205,

- nadawanie numerów porządkowych - 62 58 22 205.

 

Wydział Spraw Społecznych

- Sprawy związane z pomocą społeczną - 62 582 25 03,

- Sprawy związane z przeciwdziałaniem uzależnień, w tym Gminna Komisja Przeciwdziałania Alkoholizmowi - 62 582 25 02.          

 

Biuro ds. Organizacji Pozarządowych i Polityki Senioralnej

- Ostrowska Karta 3+, Ostrowska Karta Seniora,  Karta Dużej Rodziny - 62 58 22 510.

 

Wydział Edukacji i Sportu

- Referat Edukacji - 62 582 23 35, 582 23 24,

- Referat Sportu - 62 582 23 27.        

 

Wydział Kultury i Sztuki  - 62 582 23 29, 62 582 23 31.

 

Wydział Rozwoju Miasta - 62 582 23 03.

 

Miejski Konserwator Zabytków - 62 582 22 24.

 

Wydział Organizacyjny i Techniczny                  

Referat Administracyjno-Gospodarczy - 62 582 22 22, 62 582 22 21.

Archiwum Zakładowe - 62 582 22 25.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x