Dodatkowe pieniędze dla działkowców

22-11-2019

11 października 2019 roku została podjęta Uchwała nr 1334/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia zasad przydzielania środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. O przyznanie środków na dofinansowanie infrastruktury ogrodowej może ubiegać się stowarzyszenie ogrodowe, które prowadzi Rodzinny Ogród Działkowy lub Rodzinne Ogrody Działkowe.

Uchwała określa zasady przydzielania środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych, o których mowa w art. 22c ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1161). Środki przeznaczone na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych, o których mowa powyżej, przeznacza się w pierwszej kolejności na:

  • budowę, przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości jezdni co najmniej 4 m,
  • budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji o powierzchni od 0,30 ha do 2,00 ha,
  • rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych w cyklu trzyletnim,
  • przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych,
  • zakup sadzonek drzew miododajnych,
  • infrastrukturę ogrodową, przez którą należy rozumieć budowę, odbudowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację, odnowę alei i dróg ogrodowych, hydroforni, sieci wodociągowej, ogrodzenia i zbiorników wody deszczowej znajdujące się na terenie rodzinnego ogrodu działkowego, przeznaczone do wspólnego użytkowania przez osoby korzystające z działek oraz służące do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rodzinnego ogrodu działkowego, o ile nie wchodzą w skład przedsiębiorstwa,
  • pozostałe cele, wymienione w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

 

Szczegółowe informacje i dokumenty: https://bip.umww.pl/292---293---k_2---k_6---podzial-srodkow-budzetu-wojewodztwa-wielkopolskiego-przeznaczonych

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x