Ilustracja do artykułu: XVII Sesja Rady Miejskiej

XVII Sesja Rady Miejskiej

22-11-2019

Uprzejmie zapraszam na XVII Sesję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2019 roku o godz. 10.00 w Forum Synagoga, ul. Raszkowska 21, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Proponowany porządek obrad

I           Otwarcie.

II         Przyjęcie porządku obrad.

III        Przyjęcie protokołu z  XIV Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.

IV        Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z działań podejmowanych w okresie od XIII do XVII Sesji Rady Miejskiej.  

V          Sprawozdanie z działalności  Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w okresie międzysesyjnym.

VI        Interpelacje i zapytania radnych.

VII  Podjęcie uchwał w sprawie:

1)         zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

2)         zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,

3)         uchylenia uchwały nr XV/192/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy,

4)         przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,

5)         miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Topolowej,

6)         zmiany uchwały nr XXV/297/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym,

7)         zmiany uchwały Nr XLIII/414/2013 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz wyżywienia w Żłobku Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat.

VIII     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

IX        Wolne wnioski i informacje.

X         Zakończenie obrad.                                                                                 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/…/

Jarosław Lisiecki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x