Archiwum
pochmurno
1℃
Wysoki kontrastTłumacz języka migowegoPrzeciw działanie wykluczeniu cyfrowemuStan jakości powietrza
Ilustracja do artykułu: Ekologiczny Ogród Deszczowy coraz bliżej

Ekologiczny Ogród Deszczowy coraz bliżej

22-07-2020

W Zębcowie już wkrótce powstanie Ekologiczny Ogród Deszczowy. Będzie to wyjątkowy, zielony zakątek, który pozytywnie wpłynie na naturalną retencję oraz jakość wód. We wtorek podpisano umowę dotyczącą wykonania zadania. Ekologiczny Ogród Deszczowy przy ulicy Rataja to inwestycja realizowana w ramach Inicjatywy lokalnej – narzędzia, dzięki któremu mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego, we współpracy z samorządem, mogą podjąć działania dotyczące zadań publicznych.

- Zębców będzie miał własny, ekologiczny ogród deszczowy. Cieszy mnie, że nie brakuje inicjatyw i zaangażowania ze strony mieszkańców Ostrowa. Właśnie dzięki takiej współpracy z samorządem nasze miasto może zmieniać się na lepsze – mówi Mikołaj Kostka, zastępca prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego.

Ogród deszczowy to nietypowy rodzaj terenu zielonego. Jego zadaniem jest zbieranie wody deszczowej i jej stopniowe oddawanie do ekosystemu. Dzięki temu mniej wody opadowej spływa do kanalizacji i zwiększa się naturalna retencja. W ogrodzie nasadzone zostaną drzewa, krzewy i byliny – głównie rośliny hydrofity – „wodolubne”. Ogród przy ulicy Rataja będzie miał ok. 50 m². Teren zostanie ogrodzony. Część prac - przygotowanie terenu pod budowę – wykona inicjator zadania.

Do miejskiego przetargu na wykonanie ogrodu deszczowego wraz z zagospodarowaniem oraz uzyskaniem niezbędnym pozwoleń i opinii zgłosiły się trzy podmioty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła ostrowska Firma Usługowo – Handlowa MALBUD Zdzisława Detki. Firma współpracowała już z urzędem wiele razy, m.in. przy modernizacji Centrum Aktywności Lokalnej, czy Ogródków Jordanowskich.

Przewidywany koszt wykonania Ekologicznego Ogrodu Deszczowego to 98 400 złotych. Termin realizacji zadania to 30 października 2020 roku.

Inwestycje realizowane jako Inicjatywa lokalna mają w założeniu polepszyć warunki życia lokalnej społeczności. Mieszkańcy mogą składać wnioski bezpośrednio lub robić to za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Mieszkańcy występują ze swoim wnioskiem do Urzędu Miejskiego, następnie pomysł jest weryfikowany i oceniany. Na tej podstawie opracowuje się listę rankingową. Do realizacji przyjmowane są zadania, które uzyskały największą liczbą punktów. W przypadku zakwalifikowania wniosku do realizacji oraz po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych w budżecie, Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski zawiera z wnioskodawcą stosowną umowę, która określa prawa i obowiązki stron.

Opisywane narzędzie to nie tylko infrastruktura techniczna, jak budowa drogi, wykonanie oświetlenia, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, ale także projekty społeczne, np. działanie klubów filmowych, wystawy, akcje informacyjne, festyny, pikniki. Ważne, aby pomysł wnioskodawcy wpisywał się w zakres zadań publicznych. Pula środków przeznaczona w budżecie miasta na realizację zadań w 2020 roku w ramach infrastruktury technicznej to pół miliona złotych, natomiast na zadania społeczne 15 tys. zł. Podczas inwestycji wykonywanej w ramach Inicjatywy lokalnej wnioskodawca zapewnia wkład własny do proponowanego zadania. Jego udział może polegać na świadczeniu pracy społecznej, świadczeniu pieniężnym lub świadczeniu rzeczowym. Innym elementem koniecznym w procedurze Inicjatywy lokalnej jest wskazanie terenu znajdującego się we władaniu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, na którym realizowana będzie dana inicjatywa.

- Dzięki Inicjatywie lokalnej i budżetowi obywatelskiemu, mieszkańcy mają realny wpływ na inwestycje w mieście. Pomysły ostrowian zawarte we wnioskach mają rzeczywiste przełożenie na rozwój Ostrowa Wielkopolskiego – mówi Mikołaj Kostka.

Więcej na temat Inicjatywy lokalnej znaleźć można na stronie internetowej ostrowskiego Urzędu Miejskiego (www.umostrow.pl) w zakładce „Dla mieszkańca”.

 

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x