Ilustracja do artykułu: Fitch: To miasto wie, jak radzić sobie z długiem

Fitch: To miasto wie, jak radzić sobie z długiem

18-07-2017

Fitch Ratings potwierdził długoterminowy rating krajowy Ostrowa Wielkopolskiego na poziomie „A+(pol)”. Rating ma perspektywę stabilną.

• Potwierdzenie ratingu na poziomie A+ odzwierciedla dobre wyniki operacyjne, oraz ich utrzymanie spodziewane przez Fitch również w średnim okresie.

• Rating odzwierciedla również niskie zadłużenie Ostrowa i najniższy spośród miast stanowiących grupę porównawczą dla Ostrowa, stosunek długu do nadwyżki bieżącej.

 • Rating bierze także pod uwagę mniejszą elastyczność budżetu miasta, ale zdaniem analityków ostrożna polityka finansowa częściowo ogranicza to ryzyko.

Zdaniem Fitch w średnim okresie wyniki operacyjne Ostrowa będą bardzo dobre, marża operacyjna będzie wynosiła około 13 proc., a prognozowana nadwyżka operacyjna będzie od 2,5 do 3-krotnie wyższa od rocznej obsługi zadłużenia (raty plus odsetki).

W 2016 r. wyniki operacyjne Ostrowa były dobre. Marża operacyjna wyniosła 13 proc., a nadwyżka operacyjna w wysokości 33 mln zł była ponad 2,8-krotnie wyższa niż roczna obsługa zadłużenia.

Zdaniem Fitch zadłużenie bezpośrednie będzie niskie na poziomie poniżej 30 proc. dochodów bieżących, a wskaźnik długu do nadwyżki bieżącej pozostanie na poziomie około 2 lat (2016 r.: 2,2 roku) tj. najniższy spośród miast stanowiących grupę porównawczą dla Ostrowa.

- Ze względu na ograniczone zapotrzebowanie na dług oraz zdolność finansowania inwestycji ze środków własnych oczekujemy, że zadłużenie bezpośrednie Ostrowa pozostanie stabilne i będzie wynosić około 68 mln zł w średnim okresie (2016r.: 67,6 mln) – podkreślaj analitycy.

Fitch zakłada, że w średnim okresie wydatki majątkowe pozostaną na poziomie około 37 mln zł rocznie. Głównym obszarem inwestycji miasta będzie infrastruktura lokalna w tym drogi i transport, mieszkania komunalne i przedszkola. Miasto będzie ubiegać się o fundusze unijne na dofinansowanie wydatków majątkowych.

Mniejsze miasto, mniej elastyczny budżet

Ostrów Wielkopolski nie jest miastem na prawach powiatu, co przekłada się na mniejszy budżet i w związku z tym na jego mniejszą elastyczność niż większych miastach ocenianych przez Fitch. Ze względu na rozmiar budżetu Ostrów jest bardziej narażony na negatywne zmiany w gospodarce lokalnej lub w otoczeniu instytucjonalnym.

Jednak władze miasta, w ocenie Fitch, mają rozpoznane ryzyka i mogą im przeciwdziałać poprzez ostrożne podejście do budżetowania czy utrzymywanie dobrej płynności na wypadek niespodziewanych wydatków. Władze Ostrowa podejmują również działania wspierające działalność gospodarczą w mieście oraz tworzą dobre warunki życia dla mieszkańców w celu przeciwdziałania ich migracji.

Spółki komunalne

Zadłużenie spółek komunalnych wyniosło 54 mln zł w 2016 r. (2015 r.: 58 mln zł). Większość długu spółek była związana z inwestycjami dwóch spółek: RZZO (budowa zakładu przetwarzania odpadów; projekt z dużym dofinansowaniem unijnym) oraz OTBS (budownictwo mieszkaniowe).

Zdaniem Fitch, zadłużenie pośrednie nie stanowi dużego ryzyka dla budżetu miasta, ponieważ obie spółki spłacają swoje zadłużenie z własnych przychodów.

Dobra lokalizacja

Ostrów ma około 70 tysięcy mieszkańców, ale jest bardzo dobrze położony w niedużej odległości od trzech miast wojewódzkich. To sprawia, że jest atrakcyjnym miejscem do zamieszkania.

Źródło:

www.portalsamorzadowy.pl

Wersja angielska:

www.in.reuters.com

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x