Ilustracja do artykułu: Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

27-02-2019

Wydział Kultury i Sztuki informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wydział Kultury i Sztuki informuje, że w dniu 20.02.2019 r. organizacja pozarządowa pn. Stowarzyszenie Śpiewacze „ LIRA" Niewidomych, Słabowidzących i Innych Niepełnosprawnych w Ostrowie Wielkopolskim złożyła w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Koncert wiosenny.  

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. organizację pozarządową, zamieszcza się ww. ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, na oficjalnym portalu internetowym oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Uwagi do ww. oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do 06.03.2019r. w formie pisemnej na załączonym formularzu pozostawiając w Referacie Obsługi Mieszkańca tut. Urzędu w godz. 8.00 – 16.00 lub drogą elektroniczną na adres: kultura@umostrow.pl

Link do oferty: http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/bip/chapter_176749.asp?soid=FFE985D6AAE74BD0A678485C8FAEBD1E

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x