Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego

12-04-2017

Wydział Kultury i Sztuki informuje, że w dniu 06.04.2017 r. organizacja pozarządowa pn. Stowarzyszenie „Nowy Ostrów” w Ostrowie Wielkopolskim złożyła w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) ofertę na realizację zadania publicznego pn.:”Klemens Tomczek – młody ostrowianin w afrykańskiej misji”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. organizację pozarządową, zamieszcza się ww. ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, na oficjalnym portalu internetowym oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Uwagi do ww. oferty można zgłaszać do dnia 19.04.2017 r. w formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesanta tut. Urzędu lub drogą elektroniczną na adres; bstendera@umostrow.pl

LINK DO OFERTY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x