Inicjatywa lokalna – nabór wniosków do 30 września

26-09-2017

Przyjmowanie wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na 2018 rok trwa do 30 września br.

Inicjatywa lokalna jest narzędziem dzięki któremu mieszkańcy we współpracy z samorządem mogą podejmować działania na rzecz rozwoju lokalnej społeczności. Inicjatywa lokalna zakłada udział wnioskodawcy w realizacji zgłoszonego zadania. Partycypacja wnioskodawcy polega na: świadczeniu pracy społecznej, świadczeniu pieniężnym lub świadczeniu rzeczowym. Mieszkańcy uczestniczą w realizacji inicjatywy np.  poprzez wykonywanie określonych prac społecznych koniecznych do zrealizowania danego zadania. Udział może polegać także na wniesieniu wkładu rzeczowego np. w postaci dokumentacji projektowej czy materiałów budowlanych. Możliwe jest również wniesienie wkładu finansowego w wysokości przewidzianej w procedurze, a uzależnionej od rodzaju zadania.

- Inicjatywa lokalna, to mechanizm sprzyjający integracji mieszkańców wokół wspólnego celu. Dzięki inicjatywie lokalnej ostrowianie mogą aktywnie współdziałać z miastem i realizować istotne dla niech zadania – mówi Beata Klimek, prezydent miasta.

Pula środków przeznaczona w budżecie miasta na realizację zadań w ramach infrastruktury technicznej wynosi milion złotych natomiast w ramach infrastruktury społecznej wynosi 15 000 zł.

Wnioski mogą składać bezpośrednio mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego zakładając grupę inicjatywną lub mieszkańcy za pośrednictwem wybranej organizacji pozarządowej działającej na terenie naszego miasta.

Mieszkańcy Ostrowa mogą składać wypełnione wnioski w Referacie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego. Wzór wniosku, dostępny jest na stronie internetowej www.umostrow.pl w zakładce „Inicjatywa lokalna”. Więcej informacji na temat mechanizmu można uzyskać także w Biurze Inicjatyw i Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego – pok. 321 lub pod nr tel. 62 58 22 321.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x