Ilustracja do artykułu: Inicjatywa lokalna zmienia Ostrów

Inicjatywa lokalna zmienia Ostrów

22-05-2020

Zakończono prace związane z budową ciągu pieszo – jezdnego przy ulicy Przyjacielskiej. Inwestycja ta znacząco poprawiła jakość dojazdu mieszkańców do pobliskiej szkoły i przedszkola. Zadanie to wykonane zostało w ramach Inicjatywy lokalnej – narzędzia, dzięki któremu mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego, we współpracy z samorządem, mogą podjąć działania na rzecz realizacji zadań publicznych.

 

Inicjatywa lokalna – technicznie i społecznie

Inwestycje realizowane jako Inicjatywa lokalna mają w założeniu polepszyć warunki życia lokalnej społeczności. Mieszkańcy mogą składać wnioski bezpośrednio lub robić to za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Mieszkańcy występują ze swoim wnioskiem do Urzędu Miejskiego, następnie pomysł jest weryfikowany i oceniany. Na tej podstawie opracowuje się listę rankingową. Do realizacji przyjmowane są zadania, które uzyskały największą liczbą punktów. W przypadku zakwalifikowania wniosku do realizacji oraz po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych w budżecie, Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski zawiera z wnioskodawcą stosowną umowę, która określa prawa i obowiązki stron.

Opisywane narzędzie to nie tylko infrastruktura techniczna, jak budowa drogi, wykonanie oświetlenia, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, ale także projekty społeczne, np. działanie klubów filmowych, wystawy, akcje informacyjne, festyny, pikniki. Ważne, aby pomysł wnioskodawcy wpisywał się w zakres zadań publicznych. Pula środków przeznaczona w budżecie miasta na realizację zadań w 2020 roku w ramach infrastruktury technicznej to pół miliona złotych, natomiast na zadania społeczne 15 tys. zł. Podczas inwestycji wykonywanej w ramach Inicjatywy lokalnej wnioskodawca zapewnia wkład własny do proponowanego zadania. Jego udział może polegać na świadczeniu pracy społecznej, świadczeniu pieniężnym lub świadczeniu rzeczowym. Innym elementem koniecznym w procedurze Inicjatywy lokalnej jest wskazanie terenu znajdującego się we władaniu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, na którym realizowana będzie dana inicjatywa.

 

Nowa Przyjacielska

Ulica Przyjacielska jest przykładem współpracy przy realizacji zadania publicznego pomiędzy jej mieszkańcami a Miastem. Jej budowa znalazła się w wykazie zadań przyjętych do realizacji w ramach Inicjatywy lokalnej z zakresu infrastruktury technicznej. Ulica, która z jednaj strony łączy się z ulicą Staroprzygodzką, a z drugiej z Graniczną, była do tej pory pełną nierówności droga gruntową. Od teraz to ciąg pieszo – jezdny z kostki betonowej.

- Poza pracami związanymi z budową nowej nawierzchni z kostki, krawężników, odwodnienia, studzienek, zamontowanych zostało tu także sześć nowych lamp. To wszystko spowodowało, że mieszkańcy ulicy będą mogą bezpiecznie i komfortowo dotrzeć do będących nieopodal: Szkoły Podstawowej nr 6, Przedszkola nr 2 oraz dalej, do centrum miasta – informuje Marcin Wieruchowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg.

Na ogłoszony przez MZD przetarg zgłosiło się siedem podmiotów. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe MAL-POL z Krotoszyna, która wykonała liczącą 291 metrów nową drogę.  

- To, że dziś możemy cieszyć się z nowej drogi wymagało sporego zaangażowania, była to bowiem ulica prywatna i należało ją przekształcić w miejską. Pomogła nam w tym pani prezydent Beata Klimek, a także ówcześni radni – Michał Szmaj i Mariusz Leki. Kolejnym krokiem było przystąpienie do Inicjatywy lokalnej. Narzędzie to umożliwia realizację inwestycji miejskiej przy współudziale mieszkańców. Dzięki wsparciu technicznemu i merytorycznemu pracowników Urzędu Miejskiego i Miejskiego Zarządu Dróg przygotowanie koniecznych dokumentów przebiegło dość sprawnie. W przypadku inwestycji związanej z modernizacją drogi, wkład grupy inicjatywnej musi być wkładem finansowym. I tu rozpoczęłam, niekiedy niełatwe, rozmowy z sąsiadami. Na szczęście pomoc sąsiedzka, rozmowy i pertraktacje zakończyły się pomyślnie, pieniądze zostały zebrane, a prace ruszyły jesienią ubiegłego roku. Dziś mogę cieszyć się z finału – z bezpiecznej drogi i nowego oświetlenia – mówi Monika Zaremba – Stefańska, inicjatorka budowy ulicy Przyjacielskiej.

Warto dodać, że również w tym roku na tej ulicy wybudowano też kanalizację deszczową.

 

Do zrealizowania w 2020 r.

Każdego roku – do 30 września – ostrowski Urząd Miejski przyjmuje wnioski i ustala ranking realizowanych zadań. W tym roku zrealizowanych zostanie pięć zadań z zakresu infrastruktury technicznej – modernizacja stołówki i kuchni SP nr 7, rewitalizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 14, budowa Ekologicznego Ogrodu Deszczowego na Zębcowie, modernizacja klatek schodowych w SP nr 9 oraz wymiana pokrycia dachu w Przedszkolu nr 1. Wkład z budżetu Miasta otrzyma także dziewięć zadań społecznych – festyny, pikniki, spotkania świąteczne i integracyjne. 

- Tak Inicjatywa lokalna, ale także budżet obywatelski to narzędzia, które dają mieszkańcom realny wpływ na to, co powinno zostać w mieście wykonane. Pomysł, który zostanie zawarty we wniosku może mieć rzeczywiste przełożenie na rozwój Ostrowa. To z jednej strony inwestycje, jak: parkingi, chodniki, ulice, ścieżki rowerowe, place zabaw, ale z drugiej organizacja festynu lub wystawy – wymienia Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Więcej na temat Inicjatywy lokalnej znaleźć można na stronie internetowej ostrowskiego Urzędu Miejskiego (www.umostrow.pl) w zakładce „Dla mieszkańca”.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x