Archiwum
pochmurno
-3℃
Wysoki kontrastTłumacz języka migowegoPrzeciw działanie wykluczeniu cyfrowemuStan jakości powietrza
Ilustracja do artykułu: Komunikat dla podmiotów zbierających odpady komunalne

Komunikat dla podmiotów zbierających odpady komunalne

17-01-2020

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego przypomina, że zgodnie z artykułem 9nb Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r., poz. 2010 z późn. zm.) nakłada na podmiot zbierający odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, z wyłączeniem podmiotów prowadzących punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obowiązek do sporządzania rocznych sprawozdań i przekazywania Prezydentowi Miasta w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x