Komunikat Referatu Gospodarki Odpadami

10-07-2017

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Referat Gospodarki Odpadami przypomina, że właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej (art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1289).

Biuro Prasowe

bprasowe@umostrow.pl


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x