Archiwum
słonecznie
16℃
Wysoki kontrastTłumacz języka migowegoPrzeciw działanie wykluczeniu cyfrowemuStan jakości powietrza
Ilustracja do artykułu: Dotacje celowe na zakup roweru towarowego

Dotacje celowe na zakup roweru towarowego

19-06-2023

Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zakup roweru towarowego. Konsultacje potrwają do 17 lipca 2023 r. Zachęcamy do udziału.

Zgodnie z zapisami projektu uchwały dotacja ma przysługiwać osoba fizycznym zamieszkałym na terenie Gminy Miasto ostrów Wielkopolski. W myśl zapisów tego projektu uchwały będzie można się ubiegać o dotację w wysokości odpowiadającej 30% wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie może to być wyższa kwota niż 2 000,00 zł.  

Dofinasowanie zakupu rowerów towarowych ma za zadanie zwiększenie liczby ekologicznych środków transportu w mieście. Ma także wpłynąć na zmniejszenie ruchu samochodowego w naszym mieście.

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na zakup roweru towarowego przeprowadzane są na podstawie § 4 Uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Nr XXXI/358/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z inicjatywy Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego.

Konsultacje społeczne to jedna z form partycypacji społecznych, która umożliwia mieszkańcom naszego miasta zabranie głosu i wyrażenia opinii. Zachęcamy do przekazywania uwag, wniosków i propozycji zmian do projektu uchwały w ramach trwających konsultacji społecznych. Wypełnione formularze można przekazać:

1) drogą elektroniczną poprzez wypełnienie interaktywnego formularza dostępnego na stronie internetowej http://www.umostrow.pl w zakładce: „Konsultacje społeczne”;

2) drogą elektroniczną pod adres e-mail: konsultacje@umostrow.pl, wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne”;

3) faksem pod nr (62) 591 82 06;

4) drogą korespondencyjną pod adres: Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim,
al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski (decyduje data wpływu);

5) bezpośrednio w Referacie Inicjatyw i Konsultacji Społecznych w Urzędzie Miejskim, pokój nr 307.

Formularz konsultacyjny znajduje się na stronie internetowej http://www.umostrow.pl  
w zakładce: „Konsultacje społeczne” oraz Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.umostrow.pl. Formularz konsultacyjny w wersji papierowej dostępny jest w Referacie Inicjatyw i Konsultacji Społecznych w Urzędzie Miejskim, pokój 307, al. Powstańców Wielkopolskich 18 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x