Ilustracja do artykułu: Lekkoatletyka dla każdego

Lekkoatletyka dla każdego

11-09-2018

Zapraszamy uczniów, chętnych do uprawiania lekkoatletyki, z klas I-III oraz IV-VI szkół podstawowych na zajęcia sportowe w ramach programu „Lekkoatletyka dla każdego”. W Ostrowie Wielkopolskim odbywać się będą one w Szkole Podstawowej nr 6 i nr 7, a także na Stadionie przy ulicy Kusocińskiego 1.

W ramach programu, będą prowadzone przez szkoleniowców systematyczne zajęcia pozalekcyjne upowszechniające lekkoatletykę. Głównym celem działań jest promocja aktywności fizycznej wśród dzieci,  poprawa motoryki i kondycji oraz upowszechnienie lekkiej atletyki w szkołach.

Program jest realizowany we współpracy z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki oraz lokalnym klubem lekkoatletycznym KS STAL LA, a dzięki finansowaniu Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz zaangażowaniu jednostek samorządu terytorialnego zajęcia są bezpłatne!.

Zajęcia są ogólnodostępne, otwarte, dostępne dla wszystkich dzieci z terenu miasta.

„Rozpocznij przygodę z lekkoatletyką i spełnij swoje marzenia! – Szymon Ziółkowski”

Serdecznie zapraszamy dzieci i ich rodziców !