Ilustracja do artykułu: LV Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

LV Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

16-11-2022

Uprzejmie zapraszamy do udziału w LV Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która odbędzie się w dniu 23 listopada 2022 roku o godz. 9.00 w Sali Sesyjnej im. Stanisława Musielaka w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Al. Powstańców Wielkopolskich 14, 63-400 Ostrów Wielkopolski.  

Proponowany porządek obrad

I            Otwarcie.

II          Przyjęcie porządku obrad.

III         Przyjęcie protokołu z LII i LIII Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.

IV         Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z działań podejmowanych   w okresie od LI do LV Sesji Rady Miejskiej.  

V        Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego dotycząca analizy oświadczeń o stanie majątkowym radnych za 2021 rok.

VI           Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w okresie międzysesyjnym.

VII         Interpelacje i zapytania radnych.

VIII  Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2022 -2045,
  2. zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
  3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  4. zwolnienia gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części od podatku od nieruchomości,
  5. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

6)      określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej i wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg,

7)      powierzenia spółce komunalnej „Ostrowskie Inwestycje Sportowe” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,

  1. zaliczenia drogi w rejonie ul. Końcowej do kategorii dróg gminnych,
  2. zaliczenia drogi w rejonie ul. Lawendowej do kategorii dróg gminnych,

  10)  „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na lata 2023-2027”,

  1. ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców,
  2. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim.

                  

IX           Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

X            Wolne wnioski i informacje.

XI           Zakończenie obrad.                                                                                

                                                                                                                            

Przewodniczący Rady Miejskiej

/…/

Jarosław Lisiecki

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x