Ilustracja do artykułu: Masz do usunięcia azbest? Skorzystaj z dofinansowania

Masz do usunięcia azbest? Skorzystaj z dofinansowania

30-06-2022

Jeszcze tylko dziś, tj. do 30 czerwca, można składać wnioski by za darmo pozbyć się niebezpiecznych dla zdrowia elementów azbestowych. Samorząd na ten cel pozyskał środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W sumie na tegoroczną edycję ostrowski samorząd wyda 90 tysięcy złotych.

Dofinansowanie obejmuje demontaż, odbiór, transport i utylizację wyrobów budowlanych zawierających azbest. O wsparcie finansowe mogą się ubiegać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe oraz działkowcy. Warto wypełnić wniosek, bo dofinansowanie wynosi 100%. Górny limit dotacji nie może być jednak większy niż 2 500 zł.

- Mieszkańcy, którzy sami we własnym zakresie zdemontowali materiały zawierające azbest również mogą taki wniosek złożyć. Wówczas miasto może sfinansować odebranie takiego materiału i jego zutylizowanie – mówi Malwina Jędrzejak, kierownik Referatu Ochrony Środowiska.

Warto pamiętać, że dofinansowanie nie dotyczy natomiast zakupu i montażu nowych pokryć dachowych, elementów budowlanych, elewacji i innych elementów.

Do tej pory w Ostrowie Wielkopolskim udało się zutylizować prawie 690 ton materiału zawierającego szkodliwy dla zdrowia azbest. Według tzw. bazy azbestowej do unieszkodliwienia pozostało jeszcze 990 ton.

- Każda osoba fizyczna, która jest właścicielem nieruchomości, na której występują wyroby zawierające azbest, ma za zadanie złożyć odpowiednią informację do prezydenta miasta do końca stycznia każdego roku. Według tych danych powstaje tzw. baza azbestowa. Dzięki niej, wiemy ile materiałów azbestowych jest do utylizacji na terenie Ostrowa Wielkopolskiego. Warto zaznaczy , że informację należy złożyć również w przypadku kiedy dokonano już usunięcia wyrobów azbestowych, celem zaktualizowania danych w Bazie Azbestowej  – tłumaczy Eliza Dembna, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Zgłoszenia można pobrać w Referacie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego, w Referacie Ochrony Środowiska. Na to zadanie przeznaczone zostanie 90 000,00 zł. Środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wynoszą 63 000,00 zł, z kolei 27 000,00 zł to środki pochodzące z budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Szacuje się, że za powyższą kwotę uda się usunąć 180 ton wyrobów zawierających azbest w tym roku.

Nabór zgłoszeń potrwa do 30 czerwca 2022 r. (włącznie). Zgłoszenia wraz z załącznikami należy składać w wersji papierowej:

- w Referacie Obsługi Mieszkańców zlokalizowanym na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim,

- na adres Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim (Al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski).

Za datę złożenia zgłoszenia uznaje się dzień wpływu do Urzędu Miejskiego. Zgłoszenia złożone po dniu zakończenia naboru pozostawiane będą bez rozpatrzenia.

Szczegółowe informacje udzielane są w Referacie Ochrony Środowiska, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim:,

- numer telefonu: 62-58-22-408 lub 62-58-22-407

- adres e-mail: ros@umostrow.pl.

Pomoc udzielana będzie do wyczerpania środków finansowych. Prace związane z usuwaniem azbestu potrwają do 15 października tego roku.

Warto pamiętać, że azbestu należy się pozbyć najpóźniej do końca roku 2032 roku.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x