Ilustracja do artykułu: Medal „Za zasługi dla obronności kraju”

Medal „Za zasługi dla obronności kraju”

15-07-2019

Medalem "Za zasługi dla obronności kraju” wyróżnia się osoby, które: wykazały męstwo lub odwagę w bezpośrednim działaniu związanym z obronnością kraju albo osiągnęły bardzo dobre wyniki w realizacji zadań obronnych; posiadają szczególne zasługi w dziedzinie rozwoju myśli i techniki wojskowej oraz potencjału obronnego jak również w zakresie szkolenia i wychowania wojskowego; swoją pracą zawodową bądź działalnością w organizacjach społecznych znacznie przyczyniły się do rozwoju i umocnienia systemu obronnego kraju.

Zgodnie z § 2 rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 1991 r. w sprawie zasad i trybu nadawania medalu „Za Zasługi dla Obronności Kraju” oraz wzoru odznaki tego medalu i sposobu jego noszenia (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 1224), w celu okazania wysokiego uznania rodzicom, którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy, medal może być nadany również:
1) złoty medal – rodzicom, których co najmniej pięcioro dzieci pełni lub pełniło nienagannie czynną służbę wojskową albo co najmniej troje dzieci pełni lub pełniło zawodową służbę wojskową.
2) srebrny medal – rodzicom, których troje lub czworo dzieci pełni lub pełniło nienagannie czynną służbę wojskową.

Do przedstawienia wniosku przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień o nadanie medalu, niezbędne jest uzyskanie wymaganych informacji. Wobec powyższego informacje o rodzicach spełniających ustalone kryteria, którzy do tej pory nie otrzymali takiego odznaczenia, prosimy przekazać w formie załączonego oświadczenia do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kaliszu, 62-800 Kalisz, Plac św. Józefa 5, tel. 261612800, fax. 261612831, e-mail: wkukalisz@ron.mil.pl

Nową oznakę medalu stanowi krążek o średnicy 36 mm. Na awersie umieszczony jest hełm rycerski w koronie otoczony liśćmi akantu, poniżej tarcza, na której znajduje się orzeł wojskowy w koronie, a w otoku napis: ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU. Na rewersie znajduje się w części środkowej dwuwierszowy, poziomy napis: WOJSKO/POLSKIE

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x