Archiwum
pochmurno
-4℃
Wysoki kontrastTłumacz języka migowegoPrzeciw działanie wykluczeniu cyfrowemuStan jakości powietrza
Ilustracja do artykułu: Miasto wspiera mieszkańców Pruślina

Miasto wspiera mieszkańców Pruślina

19-04-2019

W środę 17 kwietnia, z inicjatywy prezydent Beaty Klimek, odbyło się otwarte spotkanie mieszkańców ostrowskiego osiedla Pruślin z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tematem spotkania był uciążliwy dla mieszkańców hałas w pobliżu przebiegającego przez osiedle II odcinka obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego.

Inwestorem oraz zarządcą oddanego do użytku w lipcu 2017 r. odcinka w ciągu Drogi Krajowej S11 jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostard. Organizacja bezpośredniego spotkania z przedstawicielami GDDKiA to kolejny element wsparcia przez Miasto działań mieszkańców w tej sprawie.

- Jako miejski samorząd konsekwentnie od ponad 1,5 roku wspieramy Radę Osiedla „Pruślin” i naszych mieszkańców podejmując liczne interwencje we właściwych instytucjach – podkreśla Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

W specjalnie zorganizowanym spotkaniu ze strony Miasta uczestniczyli: Mikołaj Kostka – zastępca prezydenta Miasta, Radni Rady Miejskiej: Mateusz Nycek i Szymon Matyśkiewicz, a także Eliza Dembna – dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego oraz Malwina Jędrzejak – kierownik Referatu Ochrony Środowiska wraz z pracownikami UM. Obecny był również Poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak, który jest członkiem sejmowej Komisji Infrastruktury.

Przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Poznaniu, na czele z Agnieszką Jasińską – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, przedstawili wyniki pomiarów hałasu w obrębie obwodnicy przeprowadzone we wrześniu 2018 r. Jak poinformowali specjaliści z GDDKiA, analiza porealizacyjna wykazała kilka przekroczeń dopuszczalnego poziomu dźwięku, szczególnie w okresie nocnym i wczesno porannym. Z tego względu zaplanowano wykonanie dodatkowych ekranów akustycznych, jednak zdaniem obecnych na spotkaniu mieszańców ich zakres jest niewystarczający i nie rozwiązuje rzeczywistego problemu.   

- Chociaż rozwiązanie sprawy leży w kompetencji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która jest zarządcą drogi krajowej, a nie lokalnego samorządu, będziemy wspierać mieszkańców Ostrowa w kolejnych etapach starań o wyeliminowanie uciążliwego dla nich problemu – zaznaczył Mikołaj Kostka, zastępca prezydenta Miasta.

Obecnie analiza porealizacyjna II odcinka obwodnicy określająca m.in. zakres dodatkowych ekranów akustycznych znajduje się w fazie weryfikacji i zatwierdzenia przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Następnie wydanie decyzji administracyjnej o tzw. działaniach naprawczych leży w kompetencji Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Obecni na spotkaniu radni miejscy Mateusz Nycek i Szymon Matyśkiewicz również zadeklarowali kolejne interwencje w tych instytucjach.

Jak poinformowano podczas spotkania, zgodnie z przepisami prawa i zasadami trwającej procedury administracyjnej zainteresowani mieszkańcy indywidualnie lub grupowo powinni kierować swoje wnioski i opinie zarówno do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Poznaniu, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Wsparcie ze strony Miasta mieszkańcy mogą uzyskać poprzez kontakt z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego – pok. 212 lub 227, nr tel. 62 58-22-212 lub 62 58-22-227, email: ros@umostrow.pl.

Biuro Prasowe

bprasowe@umostrow.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x