Nabór do Ostrowskiego Komitetu Rewitalizacji

14-12-2016

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w otwartym naborze do Ostrowskiego Komitetu Rewitalizacji. Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z procedurą przyjętą Uchwałą Nr XXVI/312/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Ostrowskiego Komitetu Rewitalizacji.

Ostrowski Komitet Rewitalizacji wspiera działania Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w obszarze rewitalizacji, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy, a także sprawuje funkcje opiniodawczo – doradcze w zakresie rewitalizacji miasta. Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta.

Otwarty nabór kandydatów na członków Ostrowskiego Komitetu Rewitalizacji będzie trwał do dnia 13.01.2017 roku włącznie. Zgłoszenia kandydatów na członka Ostrowskiego Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na członka Ostrowskiego Komitetu Rewitalizacji, listy poparcia kandydata oraz dostarczenie ich w następujący sposób:

  1. drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: pfludra@umostrow.pl, w tytule e-maila wpisując: „Nabór do Ostrowskiego Komitetu Rewitalizacji”;
  2. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski z dopiskiem: „Nabór do Ostrowskiego Komitetu Rewitalizacji”.
  3. bezpośrednio do pok. 321 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim w godzinach pracy Urzędu.


Formularze zgłoszeniowe dostępne są w pok. 321 w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. Formularze zgłoszeniowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na wzorze formularza lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Ostrowskiego Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego po zakończeniu procedury wyboru.

Wszelkie dodatkowe pytania proszę kierować do Pełnomocnika ds. Rewitalizacji Miasta:

Pełnomocnik ds. Rewitalizacji Miasta (pokój 321)

Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim

e-mail: pfludra@umostrow.pl
telefon: +48 62 582 23 21

Al. Powstańców Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

Biuro Prasowe

bprasowe@umostrow.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x