Nabór na członka komisji konkursowej

14-11-2017

Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2016 r. poz. 1817 z póżn. zm.), działające na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego, do zgłaszania kandydatów chcących uczestniczyć w pracach komisji konkursowych oceniających oferty                w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych na rok 2018.


Kandydatem na  członka komisji konkursowej może być osoba, która:

1. Zostanie wskazana przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osoby reprezentującej organizację pozarządową lub podmiot biorący udział w danym konkursie.

2. Nie pozostaje wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w stosunkach, które mogłyby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

3. Korzysta z pełni praw publicznych .  

Uczestnictwo w pracach Komisji jest nieodpłatne.

W przypadku ewentualnych pytań – prosimy o kontakt z Pełnomocnikiem Prezydenta  ds. Organizacji Pozarządowych

Urząd Miejski
ul. Powstańców Wielkopolskich 18
63-400 Ostrów Wielkopolski

Piętro III p. 311
Nr telefonu: 62 582 23 11
e – mail: pozytek@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

 

Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie na oryginalnych drukach do 8 grudnia  2017  r. pod adresem:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

Referat Obsługi Mieszkańców

Biuro Prasowe

bprasowe@umostrow.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x