Ilustracja do artykułu: Od lipca nowe zasady - segregujemy BIOODPADY

Od lipca nowe zasady - segregujemy BIOODPADY

30-06-2020

Od 1 lipca w Ostrowie Wielkopolskim zmienią się dotychczasowe zasady gospodarowania odpadów. Jedną ze zmian będzie konieczność prowadzenia segregacji przez wszystkich mieszkańców miasta. Kolejnym wprowadzenie piątej frakcji odpadów komunalnych – bioodpadów.

Od pierwszego dnia lipca wszyscy mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego zobowiązani będą do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wszystkie śmieci będą musiały być segregowane i wrzucane do odpowiednich pojemników.

- Wprowadzane zmiany są wynikiem nowych, ogólnokrajowych przepisów. Nakazują one, że wszyscy, którzy do tej pory dobrowolnie płacili wyższą stawkę opłaty za odpady niesegregowane powinni niezwłocznie złożyć nową deklarację, w której uwzględnią realizację tego obowiązku – informuje Eliza Dembna, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ostrowskiego Urzędu Miejskiego.  

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać pod nr tel. 62 582 22 26 oraz 62 582 22 39.

Również od 1 lipca br. wprowadzony zostanie 5-frakcyjny system zbiórki odpadów komunalnych. Śmieci ostrowian dzielone będą na:

- odpady niesegregowane (zmieszane),

- papier,

- szkło,

- metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,

- BIOODPADY.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są wyposażyć ją w brązowy pojemnik o minimalnej pojemności 120 litrów spełniający normę EN-840.

- Zalecamy typowe pojemniki do bioodpadów posiadające atest PZH o braku negatywnego oddziaływania na użytkowników, które zapewniają odpowiednią wytrzymałość i odporność – wyjaśnia Eliza Dembna.

W przypadku zabudowy jednorodzinnej mieszkańcy mogą zdecydować o zagospodarowaniu bioodpadów we własnym zakresie, tzn. wyposażyć nieruchomość w przydomowy kompostownik i procesowi kompostowania poddać strumień powstających bioodpadów.

- Wówczas nie ma konieczności wyposażenia nieruchomości w pojemnik do zbiórki bioodpadów, a mieszkańcom docelowo będzie przysługiwać zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami – dodaje dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.  

Do brązowego pojemnika wrzucać będziemy luzem (bez woreczków foliowych, reklamówek):

- trawę,

- liście,

- rozdrobnione gałęzie,

- resztki kwiatów ciętych i doniczkowych,

- pozostałości roślinne,

- obierki z owoców i warzyw,

- przeterminowane owoce i warzywa,

- skorupki jaj,

- fusy po kawie i herbacie.

 

Do pojemnika nie wrzucamy:

- mięsa,

- kości,

- odchodów zwierząt,

- ziemi,

- kamieni,

- popiołu,

- gotowanych owoców i warzyw,

- zużytego oleju jadalnego,

- chusteczek i ręczników papierowych,

- naczyń jednorazowych,

- resztek „poobiadowych”,

- folii (reklamówek, worków).

Odbiór bioodpadów odbywać się będzie począwszy od lipca przez cały rok zgodnie z harmonogramem, który przekazany zostanie mieszkańcom Ostrowa.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x