Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

19-04-2017

Wydział Spraw Społecznych – Referat Zdrowia i Rodziny informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Tytuł zadania: Kolejny krok do samodzielności

Nazwa oferenta: Polski Związek Niewidomych Koło Ostrów Wlkp.

Termin złożenia oferty: 10.04.2017 r.

Link do oferty:

http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/bip/files/818559E54CA445129011F54DE3E9A70C/19.04.2017%20-%20PZN%20Oferta%2019a.pdf

Uznając celowość realizacji zadań publicznych przez ww. organizację pozarządową, zamieszcza się ww. ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, na oficjalnym portalu internetowym oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.        

Uwagi dotyczące oferty można składać do dnia 26 kwietnia 2017 r. w formie pisemnej w Referacie Obsługi Mieszkańca tut. Urzędu lub drogą elektroniczną na adres: jlykowska@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x