Ilustracja do artykułu: Ogłoszenie wyników IV otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu

Ogłoszenie wyników IV otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu

26-09-2023

W dniu 26 września 2023 r. Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego ogłasza wyniki IV otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w 2023 roku pn.: III Tura „Udział ostrowskich zespołów w rozgrywkach ligowych”. 

Na podstawie: art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z poźn. zm.) § 4 ust.1 uchwały nr XII/138/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z 30 września 2015 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 5730) zmienionej uchwałą nr XXXIII/389/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XII/138/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 września 2015 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r. poz. 3830).

Link do wyników konkursu:

https://bip.umostrow.pl/artykul/21/1430/iv-otwarty-konkurs-ofert-na-wspieranie-realizacji-zadan-publicznych-z-zakresu-rozwoju-sportu-przez-gmine-miasto-ostrow-wielkopolski-w-2023-roku

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x