Ilustracja do artykułu: Ogłoszenie wyników konkursu

Ogłoszenie wyników konkursu

22-05-2023

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na portalu internetowym Urzędu Miejskiego wyniki ogłoszonego w dniu 8 maja 2023 r. III konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2023 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2022-2025.

Link do wyników:

https://bip.umostrow.pl/otwarty-konkurs-ofert/1203/zarzadzenie-nr-3403-viii-2023

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x